Slovenski prevod UNESCO Deklaracije o načelih strpnosti

Predstavljamo vam prevod Deklaracije o načelih strpnosti, ki jo je UNESCO sprejel leta 1995 v Parizu. V Deklaraciji je zapisano, da je “Strpnost spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja. Strpnost je harmonija v različnosti. Ni samo moralna dolžnost, je tudi politična in pravna zahteva. Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru.”

Deklaracija o načelih strpnosti

Slovenski prevod: Izobraževalni center Eksena, 2015

Predstavniki Izobraževalnega centra Eksena so prepričani, da je ves čas treba gojiti aktiven odnos, ki je temelj strpnosti in prevzemanja polne odgovornosti za življenje v sožitju. Prevod Deklaracije o načelih strpnosti je njihov prvi projekt na nacionalni ravni in je njihov konkreten prispevek k času, ki zahteva človečnost in Človeka z veliko začetnico.

Vir:DZ

diversity_tolerance

Foto: The Advancing Diversity in Research and Practice Program (ADRAP)