Partnerji

UNESCO šole in vrtci Slovenije: http://unesco-sole.si/.

Projekt prYde nastaja v okviru projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015” v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za družbene vede in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.