Partnerji

UNESCO šole in vrtci Slovenije: http://unesco-sole.si/.

Projekt prYde je nastal v okviru projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015” v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za družbene vede in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.