2016

Vzpostavitev novega spletnega medija pOZNavalec

Javnosti smo 14. 6. 2016 ponudili nov medij pOZNavalec, ki prispeva k pluralnosti medijske krajine v Sloveniji. Od začetka delovanja do danes smo objavili 253 novic (glej prilogo 1), še posebej tistih, ki po naši presoji ne prejmejo dovolj medijske pozornosti.

Pridobili smo zunanjega izvajalca, ki tehnično in oblikovno skrbi za naš spletni medij pOZNavalec.

Spletni portal »Skupaj močnejši«

Spletni portal »Skupaj močnejši« je prvenstveno namenjen učiteljem pri dostopu do strokovnih in preverjenih informacij s področja razvojnih tem, trajnostnega razvoja, človekovih pravic in promociji OZN-a.

Prav zdaj smo v fazi oblikovanja in tiska promocijskega gradiva, v novembru 2016 pa načrtujemo tudi izvedbo Foruma za učitelje (dodatna aktivnost programa), kjer bomo obravnavali pereče razvojne teme s širšega in strokovnega vidika (v prilogi 2 koncept).

Pridobili smo zunanjega izvajalca, ki skrbi za vzdrževanje in nadgradnjo spletne strani, ki jo bomo novembra letos nadgradili z razvitimi vsebinami s področja trajnostnega razvoja in vsebinami UNESCO.

Mednarodni dan jazza

30. aprila smo v stari Ljubljani ter v atriju kavarne NUK obeležili Svetovni dan jazz-a. Dogajanje se je v barvah jazz-a vršilo tekom celega dne: do popoldneva so na treh točkah stare Ljubljane igrale jazz skupine, ob 18. uri pa se je pričel koncertni program v atriju kavarne NUK. Nastopili so mladi ter izkušeni slovenski glasbeniki: Lado Jakša, Maja Bevc, Samo Vovk, Barbara Grabar, Miha Klemenc in Anže Vrabec. Za koncertom se je oder odprl še za ostale glasbenike, ki so do 22. ure poslušalcem prikazali razgibano naravo jazz jam-a. Zgodovinski razvoj jazz-a, kot ga je predvideval repertoar glasbenikov, je prišlo poslušati približno 80 ljudi, sam dogodek pa je tekom dnevov dosegel širšo publiko, zanimanje je privabila tudi razstava arhivskega jazz gradiva, ki ga je posebej ob tej priložnosti v razstavnih vitrinah pripravil NUK.

Dogodek smo oglaševali preko spletnih omrežij, s plakati ter letaki, prav tako pa so o našem dogodku poročali tudi preko radijskih valov, saj sta Val 202 ter Rtv radio posnela dva intervjuja o svetovnem dnevu jazz-a.

Motivacijski vikend in simulacija delovanja UNESCO

Med 9. 9. in 11. 9. 2016 smo organizirali drugi motivacijski vikend UNESCO mladinske platforme v Pliskovici na Krasu. Petnajst (15) udeležencev, izmed katerih sta bili dve udeleženki iz tujine, so tekom treh (3) dni preko interaktivnih delavnic spoznavali konkretno delo UNESCO in odzive organizacije na sodobne izzive, delo državnega protokola in diplomacije ter se sami poizkusili v simulaciji UNESCO odbora.

Z gostoma iz Protokola RS so drugi dan odkrivali protokol in se v vaji tudi poizkusili v delu protokolašev pri pripravah na diplomatski sprejem. V posebno čast nam je bilo prisluhniti izkušnjam veleposlanice, gospe Majde Šmit, s katero smo spregovorili tudi o novodobnih grožnjah, pojavu terorizma in radikalizacije med mladimi.

S pomočjo lokalnih vodičev smo raziskali še bogato dediščino Krasa (tipično arhitekturo in pokrajino, kraško kulinariko, obrti, navade in narečja) ter razpravljali o razvoju dediščinskega turizma na Krasu. Pridobljeno znanje so udeleženci ob koncu srečanja povezali v simulaciji zasedanja UNESCO odbora svetovne dediščine.

Poletna šola o Združenih narodih

Društvo za Združene narode za Slovenijo je ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Veleposlaništva ZDA v Ljubljani in Fakultete za družbene vede, organiziralo že četrto poletno šolo, ki je potekala pod naslovom »Empowering the Environment« (program v prilogi 3). Poletne šole se je udeležilo 33 mladih aktivistov, starih med 18 in 30 let. Potekala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani med 22. in 26. avgustom 2016.

Vsebinska usmerjenost poletne šole na temo okoljske dimenzije nove razvojne agende je združila predavatelje iz akademskega kroga, nevladnega sektorja in okoljske praktike. Ti so v predavanjih in delavnicah naslavljali globalne in lokalne izzive ter skupaj z udeleženci iskali poti od vzrokov okoljskih izzivov, posledic in učinkov na človeštvo do rešitev, ki jih vidi sodobna vizija razvoja. Udeleženci pa niso ostali le pri zanimivih debatah o pomenu ohranjanja naravnega okolja v prostorih fakultete, ampak so si ogledali tudi biser naravne dediščine – Škocjanske jame.

Connecting cultures

Dejavnost Connecting Cultures 2016 (CC) z naslovom Triglav National Park Euro – Arab Expedition se je letos izvajala kot pilotni projekt. Ekspedicije, ki je trajala 6 dni (2. – 7. oktober 2016) po našem edinem nacionalnem parku, se je udeležilo 9 mladih, in sicer 5 (oziroma 4) iz arabskega sveta (Katar, Bahrain, 2x Egipt in Maroko) in štirje (4) iz Evrope (Romunija, Nemčija in 2x Slovenija). Dan pred dogodkom smo še pridobili udeleženca iz Egipta, ki študira v Sloveniji, vendar se je udeležil CC le prve tri (3) dni. Vodja projekta, Boštjan Jerman, je aktivno sodeloval v debatah oziroma bil del ekipe in ne le izvajalec programa.

Aktivnosti CC so bile v grobem razdeljene na:
– oglede po Triglavskem narodnem parku (TNP);
– delavnice s strani udeležencev o lastnem dojemanju kulture v širšem pomenu;
– delavnico o ekstremizmu (medkulturni dialog, ekstremizem, vloga medijev);
– neformalne debate na različne teme (medkulturni dialog, vloga medijev, preprečevanje konfliktov);
– teambuilding igro o pomenu dobre ekipe;
– načrt za prihodnje sodelovanje.

Ogledi po TNP so udeležencem približali lepote teh koncev. Udeleženci so se seznanili z naravno in kulturno dediščino TNP in širše okolice (Bled in Bohinj). Poslušali so predavanja strokovnih sodelavcev TNP in dveh (2) lokalnih vodičev.

Za boljši pregled nad vsemi aktivnostmi prilagamo program CC (priloga 4).

Udeleženci iz arabskega sveta so predlagali, da CC ostane ločen po spolih iz njihovega zornega kota, saj je to kulturno bolj sprejemljivo, hkrati pa menijo, da so lahko bolj sproščeni v debatah in doživljanju programa, če je temu tako.

Dva udeleženca iz arabskega sveta že načrtujeta ponoven prihod v Slovenijo, eden že januarja 2017, drug pa poleti 2017.

Glede na evalvacijske vprašalnike so bili vsi udeleženci zadovoljni s komunikacijo z organizacijsko skupino pred prihodom, prav tako s programom, nastanitvijo v parku in aktivnostmi.

Enotni so bili tudi pri vprašanju o trajanju ekspedicije, da je bila ta prekratka, tudi uporabljene metode (diskusije, igre, prezentacije in delavnice) so se udeležencem zdele primerne.

Na vprašanje, kaj je bilo udeležencem najbolj všeč pri ekspediciji, so bili odgovori naslednji: spoznanje novih prijateljev, povezava med kulturami in zgodbami, razumeti in videti stereotipe o lastni kulturi, narava, ljudje, hrana in aktivnosti.

Na vprašanje, kaj je bilo udeležencem najmanj všeč pri izvedbi ekspedicije so bili odgovori naslednji: mrzlo vreme in hrana, le en dan v prestolnici, obnašanje nekaterih udeležencev, neprestana uporaba mobilnih telefonov.

Na zadnje vprašanje, kjer smo spraševali, kako bi izboljšali ekspedicijo, so udeleženci odgovorili: da bi sledili zastavljenemu programu, ture bi morale biti težje, več delavnic izpeljanih v naravi, ekspedicija bi morala biti daljša, več bi se morali posvečati umetnosti in zgodovini.

Evalvacija bo dobra podlaga za nadaljnje delo in izboljšanje projekta v bodoče.

Razpis in proslava ob dnevu Združenih narodov

Društvo za Združene narode za Slovenijo je tudi v letu 2016 izdalo razpis za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN. Cilj razpisa je bil izbrati najboljše prispevke študentov in študentk slovenskih fakultet, ki naslavljajo teme s področja delovanja OZN in so bili obranjeni med 1. avgustom 2015 in 31. julijem 2016. Na razpis je prispelo 19 diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog z vseh slovenskih univerz, med katerimi je strokovna komisija pregledala in ocenila ter izbrala 10 najboljših del.

71. obletnico Združenih narodov smo 24. oktobra obeležili s proslavo v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Uvodoma je izbrane nagovoril prof. dr. Bojko Bučar, ki mu je sledil slavnostni govornik dr. Jožef Kunič. Po glasbenem pridihu je predsednik društva podelil priznanja in simbolične nagrade 10 avtorjem najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja delovanja OZN. Proslava ob dnevu ZN se je zaključila s prijetnim druženjem udeležencev proslave in prostovoljcev Društva za ZN za Slovenijo.

Izvajanje delavnic po UNESCO šolah

V 2016 smo izvedli 7 delavnic na osnovnih šolah po Sloveniji, kjer smo učencem predstavljali teme s področja človekovih pravic, medkulturnega dialoga, ciljev trajnostnega razvoja in pomena varovanja okolja.

UNESCO World Café

V 2016 prvič zagnali tudi projekt UNESCO World Café-ja, in sicer v sodelovanju z Nacionalno in univerzitetno knjižnico (NUK).

Prva svetovna kavarna je potekala 14. marca 2016 med 9. in 12. uro v Rokopisni čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice. Razdeljena je bila na tri vsebinske sklope: prvi je bil posvečen (slovenskemu) jeziku ter razvoju jezika, drugi spremembam, ki v načinu življenja prinašata čas in napredek, tretji pa je poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj dediščina sploh je in zakaj je pomembna.

V uvodnem delu smo si ogledali Plečnikovo knjižnico, razstavo Podobe slovenske Štajerske (ki je služila kot izhodišče za pogovor v drugem sklopu) ter se preko izbranih zakladov iz zbirk sprehodili skozi zgodovino (slovenske) pisane besede. Učenci so tako dobili neposreden vpogled v teme, o katerih so razpravljali, nekaj »teoretičnega« ozadja, pa tudi edinstveno priložnost od blizu videti knjige, o katerih se učijo in ki so jim sicer nedostopne. Trije debatni sklopi (po 20 minut) so bili vsebinsko povezani: rdeča nit in nekakšen skriti cilj kavarne je bil razmislek o skupnosti, v kateri živimo: zakaj je takšna, kako nas določa in predvsem kako jo sooblikujemo. Razmislek torej o rečeh, ki so nam navadno samoumevne.

Projekt je požel izredno pozitivne odzive s strani dijakov ter profesoric, dobro sprejet pa je bil tudi v NUK, kjer si želijo z njim nadaljevati še v naslednjem letu.

PrYde

Projekt PrYde je v letu 2016 razširil vsebine naravne, kulturne in žive dediščine na manj poznane slovenske kraje, ki jih v sklopu celoletnega učnega načrta oblikujejo učenci teh krajev. V šolskem letu 2016/2017 so se tako v Pryde vključile OŠ Rakek, OŠ Cerknica, OŠ Antona Globočnika, Postojna ter OŠ Stari trg pri Ložu, ki bodo v projekt vključile vse učence zadnje triade.

Šolarji se med-predmetno in med-generacijsko povezujejo in po svojih krajih raziskujejo stare zgodbe, vezane na dediščino, krajevno materialno, naravno in kulinarično zapuščino, prav tako pa tradicionalne dogodke ali kulturne skupine, ki njihovo dediščino še dandanes prikazujejo širši publiki.

Zaključek sodelovanja štirih šol v projektu Pryde bo priredila OŠ Rakek v maju 2017. S šolo iz Švice, ki bo takrat na izmenjavi v Rakeku, bodo odšli po poteh krajev, vpisanih v aplikacijo in priredili skupni zaključni dogodek šol.

V okviru projekta smo tudi izvajali promocijo projekta na srečanjih UNESCO šol in drugih dogodkih.

Tromesečje kultur sveta

Tromesečje kultur sveta je projekt ozaveščanja širše javnosti o izbranih kulturah po svetu. Namen projekta je spodbuditi več možnosti za (medkulturni) dialog, za razumevanje drugačnosti in razvoj kritičnega mišljenja mladih, raziskovanja novih pogledov in možnosti izražanj.

V prvi fazi projekta smo tekom treh mesecev pozornost posvetili sporočanju o zanimivostih (običajih, snovni in nesnovni dediščini, odkritjih, pomembnih osebnostih,…) dveh izbranih svetovnih regij: Afriki ter Bližnjemu vzhodu. Preko spleta smo sporočali o posebnostih bogatih običajev afriških skupnosti, o tamkajšnjih krajih, vpisanih na seznam UNESCO svetovne dediščine, izpostavili smo njihove najlepše poezije in umetniške stvaritve ter izpostavili zanimiva dejstva. Z UNESCO krožkom na Ptuju smo se povezali, da so v tem času tudi sami obravnavali ti dve področji in njihove posebnosti. Udeleženci krožka na Ptuju so s svojimi predlogi in aktivnostjo doprinesli tudi k osrednjemu dogodku projekta – MOSTU KULTUR, ki bo izveden 9. novembra 2016.

Most kultur je osrednji dogodek, oz. poseben večer znotraj projekta, posvečen beguncem – torej odkrivanju njihovih osebnih zgodb izpred vojnega časa, njihovega življenja v času med vojno ter na poti do Slovenije. Zgodbe pridejo do izraza preko njihovih osebnih fotografij, narejenih tekom te življenjske poti, po razpravi pa se večer zaključi v bolj svetlem tonu, z druženjem ob tipični sirijski in perzijski kulinariki ter glasbenim ozadjem.

Cilj projekta je bil doseči prepoznavnost ter zanimanje med širšo publiko mladih, saj je spoznavanje tujega privlačno za vse generacije. Z rednim opozarjanjem na tuje kulture, njihove zanimivosti, posebnosti in dediščino, ki je del vseh nas, smo želeli izpostaviti tudi globalno umeščenost UNESCO mladinske platforme: tako preko dogodka kot preko spletnih vsebin.

Udeležba na mednarodnih mladinskih konferencah

Prostovoljci UNESCO mladinske platforme so bili tudi v 2016 mednarodno aktivni: predstavljali smo se na UNESCO simulaciji v Beogradu, bili na mednarodnem seminarju v Južni Koreji, UNESCO mladinsko platformo predstavili na sedežu UNESCO pisarne v Pekingu in organizirali prvi mednarodni projekt Connecting Cultures.

Prav posebna mednarodna udeležba je udeležba na UNESCO konferenci “Internet and the radicalization of youth”. Tam nas bo predstavljal mlad strokovnjak za internetno varnost, Boštjan Špehonja, ki si bo prizadeval osvetliti pomen vključevanja mladih v takšne razprave in v aktivnosti prevencije radikalizacije mladih, prav tako pa priredil dogodek po prihodu iz konference, ki bo vezan na to temo ter njegovo profesionalno področje za UNESCO mladinsko platformo.