KULTURNI BAZAR

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je bila častni pokrovitelj Kulturnega bazarja 2013. Za UNESCO je kulturno-umetnostna vzgoja pomembna zaradi globalnega zavedanja pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter krepitve sodelovanja med ključnimi akterji na tem področju. Na dogodku je imela UNESCO MP postavljeno svojo stojnico. Na ta način je izobraževala in obveščala obiskovalce o delovanju UNESCO MP, UNESCO vrednotah na področju izobraževanja in kulture ter ponudila prostor na svoji stojnici tudi drugim organizacijam in projektom, ki delujejo na mladinskem področju v kulturi in izobraževanju, kot je npr. mentorskemu programu Uči se od najboljših ter članici SNKU Danijeli Trškan, ki ji je sodelovanje na naši stojnici omogočilo predstavitev svoje knjige Pregled zgodovine današnjih arabskih držav v slovenskih učbenikih za zgodovino. V dogajanje ob stojnici pa so bili v največji meri vključeni UNESCO glasniki, ki so skrbeli za izgled stojnice, za ustrezno predstavitev tako Unesca kot UNESCO MP ter za izobraževanje udeležencev kulturnega bazarja o delu Unesca, UNESCO PM in ostalih organizacij ter projektov, ki smo jim odstopili prostor na stojnici.

kb