Glasnika na UNESCO Youth Forumu 2013

f1

 

f2

UNESCO

YOUTH FORUM

29. – 31. 10. 2013

Po napornem, a produktivnem vikendu pod okriljem UNESCO Startup Weekenda sta se mi v francoski prestolnici pridružila še Gašper Hrastelj, namestnik generalne sekretarke UNESCO Nacionalne komisije za Slovenijo in Luka Kropivnik, UNESCO glasnik, saj se je začelo novo poglavje – 8. UNESCO Youth Forum na sedežu organizacije.

Na uvodni prireditvi smo imeli privilegij spoznati mnoge eminentne goste in mlade upe, ki so nam vlili potrebno motivacijo, ki nas je gnala skozi celoten program foruma in nas žene še danes, ko smo se že vrnili nazaj v svoje države, kjer se trudimo prenesti pozitivne izkušnje naprej, jih deliti in z njimi nekaj spremeniti.

f3

Prvi vtisi so bili zelo pisani, saj te ob zavedanju, da sediš v isti konferenčni dvorani z ljudmi iz čisto vsega sveta, obdajajo prav posebni občutki. Toliko različnih ras, kultur, navad, tradicije – a vseeno podobnih aspiracij in želja za našo veliko skupno prihodnost.

Naš glavni cilj je bila predelava in podrobnejše strukturiranje delovne strategije za mlade v obdobju med leti 2014 in 2021. Sprva se je zdelo, da nas diskusije med tako velikim številom udeležencev ne bodo pripeljale nikamor, a se je po razbitju v tri skupine izkazalo, da smo lahko z dobro moderacijo tudi v zelo velikem številu precej učinkoviti, četudi nas je bilo več deset in so se naša mnenja pogosto kresala. Naša uspešnost se je začela kazati že po drugem dnevu nismo tretji dan kronali naših pogajanj in dokončno oblikovali predloge, ki so bili predstavljeni na zasedanju 37. Generalne konference na Unescu le teden dni za tem.

Na zadnji dan smo se v UNESCO pisarni Republike Slovenije srečali z Lizo Japelj Carone, administratorko za kulturo in UNESCO; Miriam Tereso Možgan, pooblaščeno ministrico, namestnico slovenske veleposlanice v Parizu in Ajdo Gracio Golob, pripravnico na slovenskem veleposlaništvu v Parizu.

f4f5

Prijazno so nas sprejele in nas povabile na kosilo, kjer smo se ob prijetnem pogovoru bolje spoznali in predstavili delovanje naše UNESCO mladinske platforme, ki pa je bila 31.10 v soju žarometov. Z Luko sva bila namreč gosta posebnega stranskega dogajanja, ki je bilo poimenovano 15 minut slave. Ves čas foruma sva bila aktivna tudi na družabnih omrežjih.

f6

Če na vse skupaj pogledamo kot na zaključeno celoto, lahko rečemo, da smo se (poleg uživanja v fantastičnem pogledu iz hotelske restavracije) vsi skupaj ogromno naučili, spoznali kopico mladih, ki se prav tako kot Luka in jaz trudijo nekaj premakniti na bolje,  in se poleg tega še odlično zabavali.

f7f8

Zaključni dokument s predlogi za spremembo in dopolnitev strategije, ki smo ga pripravili, je v prilogi – glavni cilj je medgeneracijsko povezovanje že danes in ne perspektiva mladih kot nekaj, kar bo začelo pisati svoj list na neki točki v prihodnosti. Na to temo prihajajo pobude o vključenosti mladih v oblikovanje mnenja in odločanje tako na lokalni in nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Vsaka država se bo odločila v katero smer bo šel naslednji korak ter,  kaj to pomeni za različne pravilnike in zakonodaje.

V vsakem primeru moramo ostati učinkoviti v sedanjosti, ampak usmerjeni v prihodnost; povezovati moramo svežino mladih z modrostjo starejših in skupaj stopati na pot socialne inovacije, napredka in ustvarjanja pogojev za kvalitetno zaposlitev in osebnostni razvoj vseh posameznikov, tudi tistih, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin.

V imenu obeh se ponovno iskreno zahvaljujem vsem, ki so nama omogočili biti del te razsežne zgodbe. Potrudila sva se navezati čim več stikov z mladimi iz drugih držav, ustrezno zastopati Republiko Slovenijo in promovirati UNESCO mladinsko platformo, vključno z Zavodom Ypsilon.

Tadeja Vaupotič

V dnevih med 29.10.2013 in 31.10.2013 smo se v Parizu zbrali mladi s celega sveta ter debatirali o različnih tematikah. 28.10 sem se odpravil proti Parizu, saj se je z 29.10 začel že 8. UNESCO Youth Forum, ki je kot neka skupščina, ki pripravi predloge mladih o določenih tematikah, ki so kasneje predstavljeni na generalni konferenci. Mladi iz večine svetovnih držav smo se zbrali na sedežu UNESCO organizacije in razpravljali o tematikah s katerimi se sooča moderna družba. Govorili smo o nezaposljivosti mladih, o vključevanju mladih v politiko in v družbeno življenje na sploh ter še o mnogo več. Forum je bil neka vezna točka med mladimi iz držav iz katerih so prihajali in svetovno javnostjo.

Prvi dan se je forum pričel z otvoritveno slovesnostjo, na kateri smo spoznali ogromno zanimivih ljudi ter prvič skusili na lastni koži, kako zgleda generalna konferenca v organizaciji Unesca. Vladala je prav posebna atmosfera, saj je bilo v eni dvorani zbranih toliko mladih ljudi s celega sveta, različnih narodnosti, ras, kultur itd. Poleg tega pa nas je nagovorila tudi generalna direktorica UNESCO organizacije Irina Bokova. Po govorih in slavnostnem začetku so se pričele razprave, ki na začetku niso kazale posebnega učinka, ampak ko smo se razdelili v manjše skupine je bil napredek takoj viden. Vsak je dodal svojo zamisel, ki smo jo ovrednotili ter po možnosti dodali predlogom, ki smo jih predstavili na plenarnem zasedanju ter na koncu le oblikovali predloge za generalno konferenco.

Seveda se pa naši dnevi nikakor niso vrteli le okrog usklajevanja mnenj in pripravljanja predlogov za nadaljnjo razpravo. Imeli smo tudi kar nekaj časa, da smo spoznavali nove prijatelje s celega sveta. S tem smo spoznali ogromno različnih pogledov na podobne stvari, ogromno različnih kultur ter idej. Med drugimi smo imeli možnost tudi srečanja z drugimi zaposlenimi na UNESCO organizaciji. Spoznali smo kar nekaj sekretarjev ter vodij določenih oddelkov, ki so sodelovali pri razpravah in nam na tak način pomagali pri usmerjanju in natančnejšemu odlikovanju predlogov.

Med drugim smo se tudi jaz, Tadeja Vaupotuč ( Slovenska delegatka na Youth forumu) ter Gašper Hrastelj (namestnik generalne sekretarke slovenske nacionalne komisije za UNESCO) srečali z gospo Lizo Japelj Carone, administratorko za kulturo in UNESCO pri slovenskem veleposlaništvu v Parizu, Ajdo Gracio Golob, pripravnico na slovenskem veleposlaništvu v Parizu in Miriam Tereso Možgan, pooblaščeno ministrico, namestnico slovenske veleposlanice v Parizu. Ob sproščenem kosilu smo se pogovarjali o delu in uspehih naše UNESCO mladinske platforme ter jih povabili na predstavitev na sedež UNESCO organizacije. Kot sem že omenil, sva s Tadejo Vaupotič našo UNESCO mladinsko platformo predstavila tudi na Youth forumu, v delu dogajanja, ki se je imenovalo 15 minut slave. Naj poudarim, da je bilo za UNESCO mladinsko platformo izkazano izredno veliko zanimanje in smo na tak način navezali veliko novih stikov, za katera upamo in verjamemo, da se bodo ohranila.

8. UNESCO Youth Forum smo zaključili zelo zadovoljni, saj je bil naš cilj dosežen. Pripravljeni so bili predlogi, ki bodo šli v nadaljnjo obravnavo, na nas pa je, da spremljamo, v kolikšni meri se bo to upoštevalo med drugim tudi v naših državah.

Na samem koncu se naj iskreno zahvalim Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, da so me izbrali in mi zaupali to odgovorno nalogo, Gimnaziji Ravne na Koroškem  in Občini Črna na Koroškem, za pomoč pri organizaciji mojega bivanja v Parizu in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da sem lahko sodeloval na 8. UNESCO Youth Forumu v Parizu.

Luka Kropivnik, UNESCO glasnik – središče Slovenj Gradec

Final Outcome Document_ Recommendations 8th UNESCO Youth Forum