UNESCO Youth Forum

Pod tem zavihkom se nahajajo vsa obvestila, novice in dogodki v zvezi s prihajajočim mladinskim forumom, ki izbrano problematiko in njene predlagane rešitve naslavlja neposredno na UNESCO generalno konferenco.

KAJ JE UNESCO YOUTH FORUM? To je prostor, kjer mladi delegati iz celega sveta delijo med seboj svoje izkušnje, izmenjujejo ideje in predlagajo svoje rešitve predstavnikom 195 držav, ki so članice UNESCO, ter tako prispevajo h globalni debati o UNESCO strateških usmeritvah na področju mladih.

Za več informacij in podrobnosti glede pripravljalnega procesa na osmi UNESCO Youth Forum lahko kontaktirate UNESCO Youth Programme na: youth@unesco.org.