Klemen Šorak

V osnovni šoli sprva nisem bil najbolj dejaven na področju UNESCA, saj le-ta ni bila UNESCO šola in ni sodelovala pri projektih. V srednji šoli pa je bilo veliko govora o tem. Ta je postala UNESCO šola in s tem so na šolo prišle nove ideje in predvsem veliko novosti glede UNESCO. Veliko več je bilo govora o tem. Sam sem si želel sodelovati pri teh UNESCO dejavnostih in začel sem se udeleževati prireditev. Že decembra leta 2012 sem se udeležil srečanja UNESCO v ljubljanskem Koloseju, takrat še v vlogi opazovalca. Očitno pa so profesorice in vodstvo šole opazili moje dejavnosti na tem področju in kasneje sem bil izbran kot kandidata za Unesco glasnika. Sprva nisem bil prepričan da bom izbran, ko pa se je to res zgodilo, sem prebral nekaj člankov, o tem kaj so ti glasniki in s čim se ukvarjajo. Sam sem si zadal nekaj nalog, in sicer, da bom poskušal skrbeti za prepoznavnost organizacije in njene dejavnosti na šoli ter poskušal biti čimbolj aktiven znotraj mladinske platforme.

Klemnovi prispevki:

Delavnica medkulturni dialog

Zbliževanje kultur

Leave a Reply