ART KAMP

UMP je letos sodelovala tudi na festivalu Lent in sicer v sklopu njegovega kulturno obarvanega dogajanja v mestnem parku, ki poteka pod imenom Art kamp. Art kamp je dnevni program Festivala Lent, saj gosti obiskovalce vsak dan med 10. in 20. uro. V prvi vrsti je namenjen otrokom in mladostnikom ter družinam, zanimiv pa je tudi turistom, saj poleg mnogih vsebin, ki jih ponuja program Art kampa, nudi tudi sprostitev in odlično izhodiščno točko za obisk večernih dogodkov, ki se odvijajo na ostalih prizoriščih Festivala Lent.

UNESCO MP je sodelovala v okviru festivala družboslovja in kultur – Utripa kultur, ki je združeval družboslovna področja s kulinariko ter staro obrtjo in se neposredno navezoval na plesne in glasbene predstavitve različnih umetniških izrazov. Na ta način so se obiskovalci spoznavali s kulturami drugih narodov ter hkrati poglabljali poznavanje lastne.

ak
Tudi na tem festivalu je UNESCO MP imela svojo stojnico, preko katere je svoje dejavnosti in UNESCO vrednote predstavljala vsem obiskovalcem dogodka.