UNESCO DAN ZBLIŽEVANJA KULTUR

UNESCO dan zbliževanja kultur, dogodek v organizaciji UNESCO mladinske platforme ter v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Zavodom Afriški forum, smo letos organizirali prvič in sicer v okviru Mednarodnega desetletja zbliževanja kultur.

Dogodek smo v njegovi prvi izvedbi namenili afriškim kulturam in vsemu kar je povezano s to celino, ki je osrednjega pomena za organizacijo UNESCO.

K sodelovanju na UNESCO dnevu smo povabili 5 društev oziroma zavodov, ki se ukvarjajo s tematikami kot so prostovoljstvo, človekove pravice, okoljevarstvo, migracije ter afriške kulture in umetnosti. Ta društva so bila KUD Baobab, Zavod Afriški forum, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Slovenska filantropija in društvo Humanitas.

Dogodek je potekal na OŠ Ledina in sicer za učence 8. in 9. razredov. Vsak učenec je imel lastno pot po delavnicah, kar je pomenilo, da niti dva učenca nista sodelovala skupaj na vseh petih delavnicah. To je poskrbelo za večjo samostojnost in aktivnost učencev, predvsem pa za bolj sproščene delavnice.

Kolaž1

Delavnice, ki so odvijale so bile: virtualna voda, milenijski cilji, migracije, bobnarska delavnica ter kviz.

Delavnico virtualna voda je vodilo društvo Humanitas, ki je v skladu z mednarodnim letom sodelovanja na področju voda, učencem predstavilo pomembnost vode in to predvsem tam, kjer se sploh ne zavedamo, da prihaja do trošenja te dobrine.

kolaž3

Delavnico milenijski cilji je vodilo društvo za Združene narode za Slovenijo, ki je učencem predstavilo milenijske cilje, s poudarkom na tem, kaj njihovo uresničevanje predstavlja za afriške države.

Kolaž2

Delavnico migracije je vodila Slovenska filantropija, združenje z dolgoletno tradicijo dela na področju učenja o solidarnosti, prostovoljstvu in medkulturnem sobivanju. Delavnica je pokrivala tematiko migracij, v povezavi s kulturnim sobivanjem.

kolaž5

Kviz je vodil Zavod Afriški forum, ki je učencem na zabaven način predstavil zanimiva dejstva o Afriki, njenih ljudeh in raznolikih kulturah, ki so na tej celini našla prostor.

kolaž4

Bobnarska delavnica v organizaciji KUD Baobab, pa je poskrbela za umetniško izražanje učencev. Pesem, ki so se jo učenci na tej delavnici naučili, poleg bobnarskih spretnosti, so nato predstavili na zaključni aktivnosti, ki je potekala v telovadnici.

kolaž6

Dogodek sta v jutranjih urah otvorile ravnateljica OŠ Ledina, gospa Marija Valenčak, ki je zaželela učencem, da bi se veliko naučili in se ob tem še zabavali, in generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO gospa Marjutka Hafner, ki je poudarila, da dogodek poteka v okviru Mednarodnega desetletja zbliževanja kultur in se tako veseli še veliko takšnih dogodkov v prihodnosti.

Po delavnicah, ki so potekale pet šolskih ur, je bila še kratka zaključna slovesnost, kjer je nastopila plesalka Dalanda Diallo, ki deluje pod okriljem KUD Baobab in ki je za vse zbrane zaplesala na ritme bobnanja. Nato so učenci skupaj z Dalando, ki hkrati vodi tudi uspešen pevski zbor Sankofa, zapeli pesem, ki so se jo naučili na bobnarski delavnici, in v ritmu bobnov z njo tudi zaplesali.

Za zaključek sta nekaj besed povedala predstavnik soorganizatorja dogodka – Zavoda Afriški forum, g. Ibrahim Nouhoum, ki je povedal, da upa, da je to začetek dolgoletnega sodelovanja med prisotnimi društvi ter poudaril, da si želi še več Afrike v Sloveniji.

Nato je besedo dobila še direktorica Zavoda Ypsilon, ki je eden od pobudnikov in hkrati izvajalec projekta UNESCO mladinska platforma, ga. Petra Kocjan in se zahvalila vsem, ki so ta dogodek omogočili, med drugim tudi umetnikoma Jerneju Maliju, ki je oblikoval darilo za OŠ Ledina, ki jo je ga. Kocjan predala ravnateljici v zahvalo za gostoljubje. Darilo, ki ga je ga. Kocjan predala je bila lesena afriška namizna igra Mankala, za katero upamo, da se bodo ob njenem igranju na šoli še dolgo spominjali UNESCO dneva zbliževanju kultur!

kolaž7

Delo UNESCO glasnikov:

Na dogodku so bili v veliko pomoč tudi UNESCO glasniki Tadeja Vaupotič, Maša Pikon, Urška Pliberšek, Rebeka Dobravec in Domen Pinter. Skrbeli so za jutranjo registracijo učencev, se udeležili več delavnic in nudili pomoč, kjer je bila potrebna. Predvsem pa so skrbeli za obešanje plakatov in informativnih    listov, ter za njihovo pospravljenje po koncu.

Misli o dogodku je tokrat napisala tudi UNESCO glasnika Urška Pliberšek:

V petek 15. 11. 2013, je na Osnovni šoli Ledina v Ljubljani potekal UNESCO dan zbliževanja kultur v okviru Mednarodnega stoletja zbliževanja kultur, ki sva se ga udeležili tudi 2 dijakinji Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, Špela Pignar, in Urška Pliberšek, UNESCO glasnica.

Dan zbliževanja kultur se je pričel z nagovoroma Marije Valenčak, ravnateljice Osnovne šole Ledina, in Marjutke Hafner, generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.  Po nagovorih smo se razporedili po delavnicah, na katerih smo spoznali raznolike afriške kulture, način življenja in aktualne razmere v Afriki.

Na prvi delavnici društva HUMANITAS so sodelujoči razmišljali o vodi. Ustvarili so plakate na temo rabe vode v vsakdanjem življenju in spoznali, da so predmeti, s katerimi se vsak dan srečujejo, narejeni iz veliko količin vode.

Urška_!

Učenci so izdelali plakate na temo voda

Na drugi delavnici Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, so učenci spoznali vrste migracij ter si izmislili svojo državo in kulturo, ki so jo tudi predstavili. Ugotovili so, da je zelo zabavno spoznavati nove običaje, besede in načine pozdravljanja.

Na tretji delavnici Društva za Združene narode za Slovenijo so učenci spoznali Milenijske razvojne cilje in se o njih pogovarjali. Na koncu so zapisali, kako bodo sami pripomogli k ustvarjanju boljšega in prijaznejšega sveta.

Na četrti delavnici KUD Baobab je bilo še posebej glasno, saj so se otroci učili igrati na bobne. Pri učenju so nedvomno zelo uživali.

Urška_2

Delavnica Baobab

Na peti delavnici Društva Afriški Forum Slovenija so učenci spoznavali afriško celino. S pomočjo kviza so pridobili veliko novega znanja in motivacije za samostojno raziskovanje značilnosti Afrike.

(od druge z leve naprej) Špela Pignar, Urška Pliberšek in Ibrahim Nouhoum

(od druge z leve naprej) Špela Pignar, Urška Pliberšek in Ibrahim Nouhoum

Urška_4

(od druge z leve naprej) Špela Pignar, Maša Pikon, Ibrahim Nouhoum

Po delavnicah smo se sodelujoči zbrali v osredji telovadnici Osnovne šole Ledina, kjer nas je ob zaključku dneva nagovorila direktorica Zavoda Ypsilon Petra Kocjan, ki je šoli podarila leseno igro Mankala. Zbrane je nagovoril tudi Ibrahima Nouhoum, predsednik Društva Afriški Forum Slovenije. Sledil je še ples Dalande Diallo, ki je na plesišče privabila tudi učence osnovne šole.

 

Nagovor Petre Kocjan, direktorice Zavoda Ypsilon

Nagovor Petre Kocjan, direktorice Zavoda Ypsilon

 

Igro Mankala je prevzela ravnateljica Osnovne šole Ledina Marija Valenčak

Igro Mankala je prevzela ravnateljica Osnovne šole Ledina Marija Valenčak

Plesu Dalande Diallo so se pridružili tudi učenci šole

Plesu Dalande Diallo so se pridružili tudi učenci šole

Skupinska slika ob zaključku Unescovega dneva zbliževanja kultur

Skupinska slika ob zaključku Unescovega dneva zbliževanja kultur

 

Urška Pliberšek, UNESCO glasnica