UNESCO Youth Forum v Parizu

Tudi letos se s svojimi aktivnostmi želimo predstaviti tujini in spodbuditi zagon podobnih projektov v drugih državah, ki bi stremeli k vzgoji in spodbudi moči mladih pri grajenju sveta na bolje. Skladno z našim razvojem doma menimo, da je lahko 9. UNESCO Youth Forum 2015 odlična priložnost, da mlade iz vseh delov sveta navdušimo nad trajnostmi a mladostnimi projekti z nacionalno in mednarodno razsežnostjo, ki najdejo skupni imenovalec v vrednotah UNESCA.