Klara Drofenik

Klara DrofenikOsnovna šola Frana Kranjca, Celje

Že od 6. razreda sem aktivna prostovoljka. Na ta način sem nabrala veliko ur, skupno okoli 200. Pri prostovoljstvu sem sodelovala na različne načine: učna pomoč, pomoč v podaljšanem bivanju, pomoč v šolski knjižnici in koordinatorici Unesco ASP na šoli.

Sodelovala sem tudi pri širših okoljskih, humanitarnih in medgeneracijskih akcijah, kot so:  Simbioza, Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji, Očistimo svet 2012.

Sem tudi članica projektne skupine učencev Unescovega nacionalnega projekta DREVO = ŽIVLJENJE.Poleg prostovoljstva sem dejavna tudi na javnih nastopih in v gledališki dejavnosti. S šolsko gledališko skupino smo imeli tudi nastope izven šole na različnih srečanjih, oz. gledaliških tekmovanjih.

Preteklo šolsko leto sem povezovala in igrala na sprejemu najboljših devetošolcem pri županu v Celju.

Udeležila sem se tudi dveh UNESCO taborov, v Grižah in v Senovem. Po mojem mnenju je to pripomoglo k temu, da sem pridobila naziv UNESCO glasnice. Zame to pomeni pridobivanje novih izkušenj, spoznavanje novih ljudi, poglabljanje znanja in širjenje lastnega obzorja.

Klarini prispevki:

Moje UNESCO leto 2015

Dogajanje v decembru in januarju ter misli o vodi

Voda je zelo pomembna za življenje. Mi, ki živimo tako, da imamo pitne
vode dovolj, se sploh ne zavedamo, kako je tam, kjer ni pitne vode. Vodo morajo
marsikje kupovati! Sploh si ne predstavljam, kako je, če ne moreš piti vode iz
pipe in nenehno paziti, da imaš doma dovolj pitne vode. Pri nas pomanjkanje
pitne vode občutimo takrat, kadar moramo zaradi obilnega deževja vodo pred
uporabo prekuhavati.

Dogajanje v februarju in marcu ter misli o demokraciji, zaposljivosti in trajnostnih skupnostih

Vse več ljudi je brezposelnih, zato bo po mojem mnenju zaposljivost eden izmed glavnih problemov v prihodnosti. Velikokrat slišimo, da je problem nastal, ker gre veliko preveč mladih študirat. Jaz se ob poslušanju tega počutim nelagodno, ker vem, da bom tudi jaz nekoč šla študirat. Veliko mladih pa se za gimnazijo in študij odloči, ker ne vedo, kaj bi radi počeli v življenju. Večina zaposlitvenih oglasov, kjer iščejo delavce, pa so poklici z narejeno triletno ali štiriletno srednjo šolo. Po drugi strani pa se obvezna delovna doba veča, zato dela vedno več starejših ljudi, mladi pa so brezposelni. A vse to je začaran krog, ki ga bomo morali v prihodnosti odpravit.

Demokracija je temeljna človekova pravica in po svetu zelo različno uveljavljena. Težko si predstavljam, da ne smeš izražati svojega mnenja. Vse vrednote o skupni skrbi in odgovornosti do našega planeta so vrednote trajnostnega načina življenja. Učenje se prične že v otroštvu.

Zaključno leto nepozabnih doživetij in izkušenj

Letos je naša generacija zaključila osnovno šolo. Sama sem se udeležila mnogih tekmovanj, srečanj, izmenjav, prireditev, na mnogih sem tudi nastopala, večinoma kot voditeljica programa. Težko je iz teh doživetij določiti tisto, ki se je bom najbolj spominjala ali ki je name naredila največji vtis. Pa naj bo to na primer bralna značka z nagradno podelitvijo knjižnih nagrad in priznanj za devetletno pridno branje. A nagrajeni smo bili tudi v šoli z nočjo branja, ki je bila prvič organizirana za nas, učence bralce iz 8. in 9. razreda. Tega dogodka najbrž nikoli ne bom pozabila! Prespali smo v šolski telovadnici, imeli pa smo pravo gledališko zabavo; improligo, kjer smo se do srca nasmejali in razvijali svoj talent improvizacije, se vključili v ustvarjalne delavnice, uživali v koncertu in skupaj pogledali lep, poučen film.

Zbliževanje kultur

Poznavanje različnih kultur je dandanes zelo pomembno. Kamorkoli greš, spoznaš novo kulturo, nove navade. Nimajo samo države različne kulture. Že šege in navade v Sloveniji so zelo različne, kar lahko vidimo npr. v veliki različnosti tipičnih jedeh. Navade različnih držav pa se med seboj še bolj razlikujejo, k čemur veliko pripomorejo tudi različna verstva, ki vplivajo na različno zapovedane poste, različno oblačenje, različno prehranjevanje. Zato je zelo pomembno, da poznamo kulturo, navade ljudi, kamor gremo.

Leave a Reply