2017

Spletni medij pOZNavalec

V letu 2017 smo še naprej krepili medij, ki je nastal v 2016, in sicer tako z njegovo promocijo kot s pripravo tematskih vsebin, ki se navezujejo na UNESCO in še posebej na cilje trajnostnega razvoja oz. Agendo 2030. Mladi so še naprej aktivno vpleteni v razvoj novega medija, in sicer pri pripravi vsebin.

V koledarskem letu 2017 je medij zabeležil 7.380 obiskov. Objavljenih je bilo 409 prispevkov.

Spletni portal »Skupaj močnejši« in forum za učitelje

V tem obdobju smo pripravili nadgradnjo portala »Skupaj močnejši« in njegovo osvežitev z novimi vsebinami.

Forum za učitelje smo izvedli 16. 11. 2017 na OŠ Turnišče, kjer smo predstavili delovanje UNESCO mladinske platforme, uporabnost portala Skupaj močnejši in izvedli izobraževanje s področja ciljev trajnostnega razvoja.

Mednarodni dan jazza

Mednarodni dan jazz-a smo letos v UNESCO mladinski platformi obeležili na mnogotere načine in v sodelovanju z več partnerji. Samostojno smo vodili kampanjo na spletnih medijih, kjer smo obveščali o pomenu jazz-a, o svobodi izražanja in dialogu med kulturami.

Razpisali smo nagrado za najbolj sporočilno oblikovanje plakata ob svetovnem dnevu jazza, za katerega smo nagrajenki dodelili 300 €. Plakati in letaki so bili razobešeni po celi Ljubljani.

Osrednji dogodek je bil jazz koncert Jadranke Juras in jazz kvinteta, ter nastop Luka Matošiča z jazz triom na Gornjem trgu. Koncert je s priznanimi glasbeniki, razgibanim programom in prostim vstopom privabil raznoliko in široko publiko. Pri organizaciji smo sodelovali z IMAGO Sloveniae.

V okviru mednarodnega dne jazz-a se je odvil še en koncert, in sicer na tržnici BTC-ja z glasbenim triom Nikole Matošiča. Slednjega smo organizirali v sodelovanju z BTC-jem.

Motivacijski vikend UNESCO

Motivacijski vikend je v letu 2017 potekal v Ljubljani, k njegovi realizaciji oziroma izvedbi pa so doprinesli prostovoljci UNESCO mladinske platforme. Rene Dopler in Ajda Gracia Golob, sta ob tej priložnosti izkoristila še tematsko obarvan večer ter predavanje na temo »Connecting cultures Oman«, ki sta se ga udeležila in predstavila širši javnosti.

Tako sta predstavila potek projekta ter izkušnje ter znanje, ki sta ga tokom projekta pridobila. Na motivacijski vikend so bili tako vabljeni prostovoljci UMP, Društva za ZN ter MUNSC, kot tudi UNESCO glasniki in ostali zainteresirani. Sledila je pogostitev in druženje na prostorih UNAS-a. Odziv na predavanje je bil dober, prav tako smo bili z udeležbo zadovoljni.

Delavnico oziroma razpravo je izvedel tudi Boštjan Jerman, ki je predstavil UNAOC in odprl debato vključevanja UMP v njihov program. Prav tako je bila izvedena tudi razprava o celoletnem programu UMP.

UNESCO Connecting cultures: pripravljalno mladinsko srečanje

Pred UNESCO Youth Forumom se evropski mladinski UNESCO delegati srečajo na
pripravljalnem srečanju, ki je namenjeno izmenjavi mnenj o vsebinah Youth Foruma, pripravi
nanj ter ne nazadnje njihovemu mreženju, spoznavanju njihovih držav ipd.

Ekipa UMP je pripravila European UNESCO Youth Meeting 2017, ki se je odvijal v Ljubljani, 12. in 13 oktobra. Na srečanje se je prijavilo 20 delegatov iz kar 19 evropskih držav, in sicer iz naslednjih držav: Švica, Nizozemska, Albanija, Srbija, Avstrija, Romunija, Madžarska, Nemčija, Norveška, Bolgarija, Danska, Češka, Finska, Poljska, Estonija, Združeno kraljestvo, Italija, Litva in gostiteljica Slovenija.

Mladi so na dvodnevnem srečanju deliberirali o aktivni vlogi mladih, zlasti o pomenu vključevanja mladih v odločevalske procese, se spraševali, če imajo mladi resnično moč vplivati na odločitve UNESCA ter kakšna naj bo njegova vloga v 21. stoletju ipd.

Delegate je v četrtek nagovoril župan prestolnice, ob zaključku srečanja pa so se delegatom pridružili nekateri veleposlaniki v RS in drugi gosti z ustanov, ki na različne načine pokrivajo, na srečanju prediskutirano tematiko.

Razpis in proslava ob dnevu človekovih pravic

Društvo je že dvanajsto leto zapored razpisalo natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega osnovnošolcem in dijakom ponudi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Natečaj v 2017, ki je nosil naslov »Ko se srečamo, spremenimo svet«, je bil posvečen mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj.

Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali
drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Natečaj za srednješolce obsega naslednje kategorije:
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali
drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali
natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Prejeli smo okoli 200 prispevkov s strani več kot 15 šol iz Slovenije.

Izvajanje delavnic po UNESCO šolah

Društvo v zadnjih letih na osnovnih in srednjih šolah izvaja delavnice, v katerih z neposrednim stikom z učenci oz. dijaki enega ali več razredov predstavimo teme povezane z UNESCO.

Društvo je v sklopu UMP nadaljevalo z izvajanjem delavnic po slovenskih osnovnih in srednjih UNESCO šolah. Učenci oz. dijaki pridobijo nova znanja in veščine s področja globalnih izzivov, hkrati pa z izobraževanjem o globalnih izzivih spodbujamo aktivno državljanstvo.

V koledarskem letu 2017 smo izvedli 14 delavnic po osnovnih in srednjih šolah ter v Muzeju sodobne umetnosti v Ljubljani.

UNESCO World Café

Aktivnost je bila izvedena v okviru pripravljalnega mladinskega srečanja, ki smo ga opisali zgoraj.

PrYde

Izvedena je bila tehnična in oblikovna nadgradnja spletne aplikacije, kar omogoča nadaljnje izpopolnjevanje spletnega portala za promocijo dediščine.

Udeležba na mednarodnih mladinskih konferencah

Miha Jurančič se je v okviru Društva za ZN za Slovenijo udeležil zasedanja generalne skupščine organizacije UNYANET v Helsinkih.

Ostale aktivnosti

13. septembra smo se udeležili Festivala nevladnih organizacij LUPA v Ljubljani, na Prešernovem trgu, kjer smo najeli stojnico in informirali ter predstavljali dejavnosti Društva za Združene narode za Slovenijo in dejavnosti UMP radovednim mimoidočim.

22. septembra smo se udeležili Mirovniškega festivala in Festivala drugačnosti v Slovenj Gradcu. Društvo za Združene narode je skupaj z UNESCO mladinsko platformo najelo stojnico, kjer so bila obiskovalcem, največ med njimi je bilo dijakov, na voljo različna gradiva o dejavnostih UNESCO, veliko zanimanja je bilo predvsem o možnih oblikah vključevanja mladih v raznolike dejavnosti društva.