Kdo smo?

UNESCO mladinska platforma (UNESCO MP) je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja UNESCO MP omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine.

Pregled delovanja UNESCO MP nam razkrije široko paleto naših aktivnosti, ki se vrstijo od srečanja z generalno sekretarko UNESCA, Irino Bokovo, sprejema pri predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu,  nastopa na Youth Forumu v Parizu, sodelovanja na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu ter na ART Kampu v Mariboru, udeležbe na UNESCO teku mladih,  do vodenja raznolikih izobraževalnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah in mnogo ostalega.

Na naših dejavnostih aktivno sodelujejo izstopajoči in proaktivni mladi posamezniki – UNESCO glasniki, ki širijo glas o delovanju UNESCA ter njegovih vrednotah po svojih šolah ter okolišu, s svojimi dejanji pa nudijo zgled sovrstnikom. Mlade spodbujajo k razmišljanju o človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o svetovnih problemih in vlogi OZN, UNESCA in nenazadnje nas samih pri njihovem reševanju.

Menimo, da je UNESCO mladinska platforma na dovolj zreli točki razvoja, da lahko izpolni tudi višja pričakovanja vseh udeleženih. Zato bomo v letu 2015 stremeli k večji prepoznavnosti platforme ter njeno letno delovanje oblikovali v smeri večje vpletenosti v družbeno dogajanje.

Naše delovanje krepimo na petih glavnih stebrih UNESCO mladinske platforme.Ti so: izobraževanje in vzgoja, opolnomočenje mladih, kulturno udejstvovanje, mednarodna aktivnost ter nacionalni projekt PRYDE.

SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

natcom_slovenia_sl_enNa podlagi sklepa vlade Republike Slovenije in v skladu z VII. členom Ustave UNESCO ter Listino Generalne konference o nacionalnih komisijah v Sloveniji deluje Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (v nadaljevanju SNKU), ki je posvetovalno telo vlade. Predsednik komisije je dr. Stanislav Radovan Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, komisija pa vključuje še predstavnike različnih vladnih, javnih in nevladnih organizacij s področja UNESCO dejavnosti in posameznike, ki strokovno delujejo v UNESCO programih. Strokovno-administrativne naloge za Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in usklajevanje UNESCO dejavnosti v Sloveniji opravlja Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Po razglasitvi neodvisnosti, 25. junija 1991, je bila Slovenija nato 22. maja 1992 sprejeta med države članice ZN. Kmalu zatem, 6. novembra 1992, je bilo Društvo za ZN za Slovenijo sprejeto v krog članic Svetovne federacije društev za Združene narode (WFUNA – World Federation of United Nations Associations). Naša organizacija tudi uživa status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, katerega mu je podelilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN. S ponosom lahko rečemo, da smo ta cilj izpolnili, mnogi dosežki in uspehi pa kažejo, da smo ga celo presegli. Danes je Društvo za ZN za Slovenijo vitalna organizacija civilne družbe, ki skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je še vedno zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN; v ta namen vzdržujemo knjižnico z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij ZN ter njihovih agencij pa tudi drugo literaturo s sorodno tematiko.

Več informacij o izvajalcu projekta UNESCO mladinska platforma najdete tukaj.

UNESCO ASP mreža

asp mrežaUNESCO ASP mreža ali Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network) je nastala leta 1953 in danes predstavlja globalno mrežo približno 7900 t. i. pridruženih UNESCO šol. Med 176 sodelujočimi državami je tudi Slovenija s kar 84 izobraževalnimi ustanovami s tem nazivom. Šole s tem nazivom spodbujajo svoje učence k razvijanju domišljije in ustvarjalnosti, osebnostni rasti, skrbi za naravno in kulturno dediščino in k razvijanju čuta za pravičnost in s tem povezane odgovornosti.

Za informacije pišite na: info@unesco-mladi.si

 

Koordinatorica mladinske platforme:
Žaklina Šećić
e-pošta: koordinator@unesco-mladi.si

Zastopnik platforme pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO:

Boštjan Jerman

e-pošta: bostjan.jerman@unaslovenia.org

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO:
Gašper Hrastelj
e-pošta: gasper.hrastelj@gov.si