Žan Malek Petrovič

Sem dijak Gimnazije Ptuj in ponosen UNESCO glasnik. Tega naziva sem izjemno vesel, obenem pa se zavedam odgovornosti in pomembnosti vloge, ki mi je s tem podeljena.

Že od malih nog sem navdušen nad naravo, rad potujem in berem, ukvarjam se s športom, rad se družim s prijatelji in spoznavam nove ljudi. Vsa moja zanimanja in dejavnosti so oblikovale vrednote, po katerih se ravnam v življenju in so zame pomembne. Moji življenjski cilji in nazori, so v tesni povezavi z UNESCO vrednotami in načeli. Medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter povezovanje, vseživljenjsko učenje, pomen izobrazbe, kulture in prostovoljstva ter mir in moč dialoga, so oblikovali moj pogled na svet.

Kot glasnik bom imel več možnosti za družbeno odgovorno delovanje in spreminjanje sveta na bolje. Ozaveščal bom mlade o pomenu in vrednotah Unesca ter jih vzpodbujal, da  se vključijo v dejavnosti UNESCO Mladinske platforme ter postanejo proakivni posamezniki. Z veseljem bom sodeloval pri raznih projektih in širil naš glas na konferencah in srečanjih, tako na lokalni kot narodni in mednarodni ravni.

Z delom UNESCO glasnika, bom tudi sam pridobil številne nove izkušnje in znanja ter obogatil svoje življenje. Z drugimi mladimi, iz Slovenije in tujine, bomo izmenjevali naše ideje, vizije in izkustva ter se učili od strokovnjakov.

Svoje naloge in dolžnosti bom izpolnjeval s srcem in popolno predanostjo, saj verjamem, da lahko glasniki veliko prispevamo k uresničitvi Unescovih ciljev in poskrbimo, da bomo vsi skupaj gradili svetlejšo prihodnost.

Žanovi prispevki:

Moje UNESCO leto 2015

3. UNESCO tek 2015

15.srečanje UNESCO ASP mreže Slovenije 

Okoljevarstvo

Zbliževanje kultur

Leave a Reply