Povezave med podnebjem in varnostjo

Človekova varnost je stanje, »ko je zaščiteno vitalno jedro človeških življenj« (IPCC, AR5, 2014), in izhaja iz kompleksne interakcije številnih presečnih dejavnikov. V okviru te kompleksnosti so ključne povezave med posledicami podnebnih sprememb in temeljnimi elementi človekove varnosti, ugotavlja Habitat-Climate-Environment Working Group.…

Sporočilo gospe Audrey Azoulay, generalne direktorice UNESCO, ob mednarodnem dnevu izobraževanja, 24. januar

Danes obeležujemo prvi mednarodni dan izobraževanja, ki ga je generalna skupščina Združenih narodov razglasila decembra lani. Ta pomembna odločitev priznava ključno vlogo izobraževanja v okviru razvojne agende »Spremenimo svet: Agenda 2030 za trajnostni razvoj«. Brez vključujočega in kakovostnega izobraževanja ter…