Urška Pliberšek

Urška PliberšekSrednja šola za gostinstvo in turizem, Maribor

Sem dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Ves čas osnovne šole in zdaj že tretje leto v srednji šoli sodelujem pri številnih obšolskih dejavnostih, ki segajo na različna področja izobraževanja, kulture in prostovoljstva.

Moja osnovna motivacija in usmeritve pri delu so pravzaprav temeljna izhodišča delovanja Unesca, zato sem bila ob prejemu naziva Unesco glasnica novembra 2013 vesela, da se je pod tem nazivom podčrtalo moje poslanstvo, ki ga opravljam z velikim veseljem.

Pomembno se mi zdi širiti načela Unesca med mladimi, saj so kot streha sveta, ki pod svojim prostranstvom vrednot krepi sodelovalno naravo mladih, naše zavedanje ter prizadevanje, da odraščamo v svobodne in osveščene posameznike, ki moramo današnji dan gledati v luči jutrišnjega, sprejemati odgovornost za naše življenje in življenje drugih v ožji in širši skupnosti.

Pri srečevanju mnogih ljudi, društev, organizacij ter pri prizadevanju razumeti njihovo delovanje sem vedno znova okrepljena v prepričanju, da brez angažiranosti ni napredka in da šele posameznikovo lastno prizadevanje lahko upraviči pričakovanja, ki človeka delajo človeka, vrednega in osmišljenega.

Prispevki :

Moje UNESCO leto 2015

Predstavitev UNESCO mladih na 3. redni seji Dijaške skupnosti SŠGT MB

Poročilo o delovanju UNESCO šole na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor

Festival LENT, Art Kamp, 20-25.6.2014

Zaključek projekta revščina na Srednji ekonomski šoli Maribor, 28.5.2014

1. Festival Mladi Maribor, delavnica Srednje ekonomske šole Maribor, 26.5.2014

Dejavnosti UNESCO šole na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor v decembru in januarju

Dejavnosti Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor v februarju in marcu 2013

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti

Leave a Reply