UNESCO ASP TEK MLADIH

Na gimnaziji Ptuj so v sodelovanju z Mestno občino Ptuj, UNESCO MP, društvi ter zavodi v lokalnem okolju in pod častnim pokroviteljstvom SNKU, organizirali prvi ulični UNESCO tek mladih. Na ta način so povezali kulturo športa in zdravja s kulturo miru ter tako organizirali tek otrok, učencev, dijakov in učiteljev iz cele Slovenije. Cilji projekta so bili: 1. obeležitev 60. obletnice svetovne in 20. obletnico slovenske UNESCO ASP mreže; 2. skrb za motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog; 3. promocijo teka, kjer mladi v interakciji z vrstniki in odraslimi oblikujejo pozitivno samopodobo, se učijo obvladovanja lastnih čustev in premagovanja samega sebe; 4. osebni razvoj posameznika, ki se od spoznavanja sebe odpira v odnose z drugimi in razvija lastne potenciale; 5. vzgoja za varovanje kulturne dediščine in razvijanje odgovornosti, ki je povezana s pravicami in dolžnostmi posameznika do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti; 6. razvijati prvine vzgoje za kulturo miru, saj tek zajema lastno in nacionalno identiteto in v medkulturno vzgojo – pozitivna identiteta je temelj za strpnost in odprtost do različnosti v lastnem okolju in do drugih; 7. povezovati in razvijati načela sodelovanja in utrjevati medsebojno pripadnost v mreži. To je bil eden večjih dogodkov, ki se ga je UNESCO MP udeležila v letu 2013 saj je bilo udeležencev preko 800. Na njem smo sodelovali s stojnico, kjer smo predstavljali tako delovanje UNESCO MP kot tudi same organizacije UNESCO, njene vrednote in tematike, ki jim posveča največjo vlogo. Predvsem pa smo na dogodku sodelovali tudi s tekom, tako UNESCO glasnikov kot tudi ekipe Zavoda Ypsilon, ki je izvajalec projekta UNESCO MP.

Priprave na tek_vesela skupinska