KOLESARJENJE UNESCO GLASNIKOV S PREDSEDNIKOM REPUBLIKE

27. avgusta je imela UNESCO MP enega od večjih letošnjih dogodkov. V podzemlju Pece so UNESCO glasniki namreč kolesarili s predsednikom republike g. Borutom Pahorjem. Kolesarili so čez mežiški rudnik, ki mu je UNESCO, skupaj s širšim območje okoli rudnika, podelil  naziv geopark in je to območje sedaj znano pod imenom Geopark Karavanke/ Geopark Karawanken.

Nahaja se na širšem območju med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto. Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi. Geopark je določeno območje z izjemno geološko dediščino in trajnostno razvojno strategijo, ki jo podpira evropski program za spodbujanje razvoja. Geopark mora imeti jasno opredeljene meje in predstavljati dovolj veliko površino, kjer je gospodarski razvoj viden in merljiv. Poleg obvezno prevladujoče geološke dediščine, geopark vsebuje običajno tudi drugo naravno dediščino ter arheološko, zgodovinsko, tehniško in drugo kulturno dediščino. Geopark ima s krepitvijo splošne podobe, povezane z geološko dediščino in razvojem geoturizma, aktivno vlogo v gospodarskem razvoju območja (Spletna stran Geoparka Karavanke[1])

Po kolesarjenju smo si ogledali tudi rudniški muzej in rudarsko hišo opremljeno po starih običajih. Tako smo doživeli ne samo enkratno izkušnjo kolesarjenja po rudniku, temveč spoznali tudi preteklost samega rudnika in načina kako so rudarji v starih časih živeli v njegovi bližini.

Za opis_UMP

Poleg tega pa so se UNESCO glasniki uspeli še družiti s predsednikom republike g. Borutom Pahorjem, ki jih je temeljito izprašal o njihovih obveznostih, delu in namenu ter o tem kako so si naziv UNESCO glasniki tudi prislužili. Tako smo spoznali, da ni g. predsednik le prijazen, prijeten in družaben človek, temveč tudi zahteven sogovorec, ki veliko pričakuje od generacije, ki bo v prihodnjih letih izoblikovala prihodnost te države. 


[1] http://www.geopark.si/