Jessica Strelec

Jessica Strelec sem dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Decembra 2014 sem prejela naziv Unesco glasnica, kar si štejem v čast in v zavedanje, da prinaša tudi nove odgovornosti.

Jessica StrelŽe v osnovni šoli sem z velikim veseljem sodelovala pri projektih, se vključevala v številne dejavnosti in prepoznavala širino neograjenih polj človekovega delovanja, na katerih sem lahko skupaj z drugimi somišljeniki gojila sodelovalni odnos in se razraščala v svobodno posameznico. Zdi se, da sem ponotranjila načela Unesca, še preden sem se zavedala njegove vloge kot organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Poslanstvo Unesco glasnice zato jemljem zelo resno in opremila sem ga z zavezami, da bom po svojih najboljših močeh prispevala svoja vlakna truda, da bo vrv, s katero unescovci povezujemo krog temeljnih ciljev Unesca, močnejša.

Jessicini prispevki:

PROSTOVOLJSTVO NA SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

Na šoli nas je proti koncu koledarskega leta zajel še pestrejši vrtinec šolskih in obšolskih opravil,ki je združeval šolajočo mladino in odrasle ter prepletal prijetno s koristnim, predvsem s poudarkom na prostovoljstvu.

Leave a Reply