Slovenija ena od osmih držav, ki se potegujejo za skupno nominacijo babištva na Unescov seznam

Vlada je dala soglasje k večnacionalni nominaciji babištva za vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Priprave skupne nominacije osmih držav babištva potekajo pod vodstvom Nemčije.
Rok za nominacijo z naslovom Babištvo: znanje, veščine in prakse je 31. marec. Poleg Nemčije in Slovenije sodelujejo še Kolumbija, Ciper, Kirgizija, Luksemburg, Nigerija in Togo.

 

Veščine, ki se prenašajo iz roda v rod
Babištvo je kot enota nesnovne dediščine povezana z javnim zdravjem, skrbjo za otroke in družino ter z opolnomočenjem žensk kot temelja za blagostanje celotne skupnosti. Kot človeška praksa predstavlja dediščino znanja in veščin, ki spodbujajo dobro počutje žensk, dojenčkov, otrok in družin. Rojstvo ni samo biološki, ampak v svojem bistvu kulturni proces. Skupnosti so veščine in znanje babištva varovale, razvijale in prenašale skozi številne generacije, dopolnjevale so jih z neposrednimi izkušnjami, opazovanjem in interakcijo s človeškim telesom, so ob tem sporočili z ministrstva za kulturo.

Dodali so, da babištvo vključuje medicinsko dimenzijo in temelji na izbranem tradicionalnem znanju, veščinah in tehnikah. Prilagojeno je kot odziv na družbene, kulturne in naravne kontekste različnih skupnosti. Vključuje posebne kulturne prakse, besedišče ter simbolna praznovanja in obrede.
Ministrstvo za kulturo je slovenski del projekta nominacije pripravilo skupaj z Nacionalnim inštitutom za zdravje (NIJZ) in v sodelovanju z nosilci. Vabilu za sodelovanje so se odzvali sekcija medicinskih sester in babic Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, oddelek za babištvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, babice iz slovenskih porodnišnic in samostojne babice ter predstavniki nevladnega združenja s področja nosečnosti, poroda in starševstva. Projekt priprave nominacije so podprli ministrstvo za zdravje, strokovna javnost in Slovenski etnografski muzej.

Kakšne so prednosti uvrstitve na seznam?
Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva zagotavlja vidnost nesnovni kulturni dediščini in zavedanja o njeni pomembnosti ter spodbujanje dialoga, ki spoštuje kulturno raznolikost. Na njem ima Slovenija trenutno štiri vpise – Škofjeloški pasijon, obhode kurentov, klekljanje čipk v Sloveniji ter veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje kot del večnacionalnega vpisa.

Vir: RTV Slovenija