Sporočilo gospe Audrey Azoulay, generalne direktorice UNESCO, ob mednarodnem dnevu izobraževanja, 24. januar

Danes obeležujemo prvi mednarodni dan izobraževanja, ki ga je generalna skupščina Združenih narodov razglasila decembra lani. Ta pomembna odločitev priznava ključno vlogo izobraževanja v okviru razvojne agende »Spremenimo svet: Agenda 2030 za trajnostni razvoj«.

Brez vključujočega in kakovostnega izobraževanja ter možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar državam ne bo uspelo izstopiti iz kroga revščine, ki omejuje možnosti milijonov otrok, mladih in odraslih. Brez ambiciozne politične zaveze za izobraževanje za vse se ne bomo mogli uspešno spopasti s klimatskimi spremembami in se prilagoditi tehnološki revoluciji, kaj šele doseči enakost spolov.

Današnji dan je priložnost za ponovno potrditev temeljnih načel. Prvič je izobraževanje človekova pravica, javno dobro in javna odgovornost. Drugič je izobraževanje najmočnejše orožje, ki ga posedujemo, da lahko zagotovimo pomembne izboljšave v zdravstvu, spodbudimo gospodarsko rast, sprostimo potencial in inovacije, ki jih potrebujemo za izgradnjo bolj prilagodljivih in trajnostnih družb. Nazadnje pa moramo nujno pozvati k skupnemu ukrepanju za izobraževanje na globalni ravni.

Ključni podatki nas soočajo z izzivi: 262 milijonov otrok in mladih ne obiskuje šole, 617 milijonov otrok in najstnikov ne zna brati in ne pozna osnov matematike, manj kot 40% deklic v podsaharski Afriki dokonča višje razrede osnovne šole in približno štirje milijoni otrok in mladih beguncev ne more obiskovati šole, ker so v njihovo življenje posegli oboroženi spopadi in izgube bližnjih.

Ker svet ni na poti k doseganju četrtega razvojnega cilja, potrebujemo več globalnega sodelovanja in skupnega ukrepanja.  Naš izziv je izobraževanje, ki bo dostopno vsem in se bo zavzemalo za vključenost in enakost na vseh ravneh, pri katerem ne bo nihče zapostavljen.

To zahteva, da namenimo posebno pozornost  deklicam, migrantom, razseljenim osebam in beguncem in da podpremo učitelje, naj pri izobraževanju in usposabljanju bolj upoštevajo razliko med spoloma. Nujno je povečanje domačih virov in mednarodne pomoči, kajti cena nevlaganja v izobraževanje bodo poglobljene razlike, neenakost in izključenost iz družbe.

Kot vabljeni povezovalec obeleževanja mednarodnega dneva izobraževanja UNESCO poziva vlade in vse partnerje, da izobraževanje postane njihova vodilna prioriteta.

Vsi sodelujmo pri izobraževanju, ukrepajmo skupaj in izpolnimo pričakovanja.