Regionalna srečanja DEKD in TEKD

Brezplačen poldnevni izobraževalni program je namenjen seznanjanju s temo DEKD in TKD 2023 – Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici ter izmenjavi izkušenj in povezovanju. Srečanje je namenjeno najširši publiki, še posebej pa zaposlenim v muzejih, galerijah, knjižnicah, arhivih, vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in gimnazijah, območnih izpostavah JSKD, ter posameznikom, ki delujejo v mladinskih klubih, turističnih organizacijah, zvezah kulturnih organizacij, nevladnih organizacijah – društvih, lastnikom dediščine in zainteresiranim posameznikom.

Termini srečanj:

Ljubljana: 21. februar, 13.00–16.00, Slovenski etnografski muzej;

Koper: 28. februar, 13.00–16.00, Pretorska palača, Koper;

Slovenj Gradec: 7. marec, 13.00–16.00, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec;

Brežice: 14. marec, 13.00–16.00, Posavski muzej Brežice;

Ptuj: 21. marec, 13.00–16.00, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Ptujski grad.

Prijava je obvezna na preko spletnega mesta:

http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-dekd-tkd.