Nagradni natečaj ob svetovnem dnevu knjige

UNESCO je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Svetovni dan knjige je posvečen spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine.

Nagradni natečaj ob svetovnem dnevu knjige smo vsebinsko povezali z ohranjanjem kulturne dediščine. Natečaj je namenjen vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem, ki jih želimo spodbuditi k ustvarjanju literarnih (zgodba/pravljica/pesem/strip) in likovnih del na temo ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.

Otroke želimo spodbuditi k razmisleku o izzivih ohranjanja in varovanja dediščine. Otroci naj spoznajo različne zvrsti dediščine in z njimi povezane zgodbe. Predstavite lahko tako snovno kot nesnovno dediščino.

Nagradni natečaj je namenjen vrtčevskim otrok in učencem prve in druge triade osnovne šole (OŠ). Ob prijavi na natečaj je potrebno posredovati soglasje starša ali zakonitega skrbnika otroka za prijavo na natečaj.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IZDELKOV:
– Vrtčevski otroci: otroke se spodbuja k razmisleku o snovni in nesnovni dediščini. Otroci naj spoznajo dediščino, ki je prisotna v njihovem lokalnem okolju. Otroci ustvarijo krajšo pravljico/pesmico, ki jo likovno opremijo. Odrasli (starši/vzgojitelji) naj otrokom pomagajo zapisati besedilo. Otroci lahko izdelajo likovne izdelke, pri čemer tehnika in format nista določeni.
– Učenci 1. triade: otroke se spodbuja k razmisleku o snovni in nesnovni dediščini v lokalnem oz. širšem okolju. Razmišljajte tudi o pomenu ohranjanja dediščine. Otroci ustvarijo krajšo pravljico/pesmico, ki jo likovno opremijo. Odrasli (starši/vzgojitelji) naj po potrebi otrokom pomagajo zapisati besedilo. Otroci lahko izdelajo likovne izdelke, pri čemer tehnika in format nista določeni.
– Učenci 2. triade: otroke se spodbuja k razmisleku o pomenu varovanja in ohranjanja snovne in nesnovne dediščine. Predstavite lahko tudi legende in zgodbe povezane z dediščino. Učenci pripravijo literarne (pesem/zgodba/pravljica/strip) in likovne izdelke (format in tehnika nista določeni).

Dolžina besedila ni omejena, format in tehnike likovnega ustvarjanja pa otroci izberejo sami.

Ob prijavi na natečaj na e-naslov koordinator@unesco-mladi.si pošljite fotografije otrokovega izdelka in pripišite njegove osebne podatke (ime, priimek, starost, ime vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jo otrok obiskuje). Osebni podatki bodo uporabljeni le za namen izvedbe nagradnega natečaja.

Prijave sprejemamo do vključno 24. aprila 2023.

NAGRADE:
Simbolične nagrade bomo podelili v treh kategorijah (1. vrtci; 2. prva triada OŠ; 3. druga triada OŠ). V vsaki od kategorij bomo nagradili tri otroke.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator razpisa se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabil in obdeloval le za izvedbo nagradnega natečaja.

IZBOR, OBVEŠČANJE IN NAGRADE:
Zmagovalne izdelke bo izbrala komisija. Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti v roku enega tedna po koncu roka za prijavo. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni možna pritožba.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejme pravila in pogoje sodelovanja na natečaju ki so opredeljeni v tem dopisu.
Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi na: koordinator@unesco-mladi.si.

Soglasje natecaj UMP fin