Poziv k sodelovanju v UNESCO programu za mlade strokovnjake 2018

Program je namenjen mladim diplomantom z različnih področij. Izbrani kandidati bodo z UNESCO sklenili pogodbo za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Upravičeni prijavitelji

Kandidati na dan 31.12.2018 ne smejo biti starejši od 32 let in morajo imeti univerzitetno izobrazbo, prednost bo specializacija na enem od naslednjih področij:

  • izobraževanja, javne politike, naravoslovje in temeljne raziskave, kulturna dediščina, družboslovje in humanistične vede, ekonomija-mednarodno sodelovanje in razvoj , poslovna administracija, finance in računovodstvo; javno in mednarodno pravo; informacijske vede in tehnologija.

Poleg navedenega osnovnega pogoja morajo kandidati odlično obvladati angleški ali francoski jezik. Znanje obeh delovnih jezikov UNESCO je prednost.

Rok prijave: 31. 5. 2018 do 16:00.

Več informacij najdete tukaj.