Vadba socialnih veščin in razvijanje naravi prijaznih navad na OŠ Spodnja Idrija

V sodelovanju med Osnovno šolo (OŠ) Spodnja Idrija in podjetjem Moje spretnosti d.o.o. se v letošnjem šolskem letu  izvaja projekt »MI IN PLANET – postajam samostojen in odgovoren«.  V sklopu projekta se organizira različne dejavnosti, pri katerih učenci razvijajo socialne veščine in spretnosti. Vodja projekta na šoli je učiteljica Ana Sever Božič. Projekt finančno podpira UNESCO mladinska platforma, katero podpira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Projekt temelji na dveh glavnih načelih, ki izvirajo iz modernega poznavanja delovanja naših možganov in kognitivne znanosti:

  1. da se gibalne sposobnosti in socialne veščine oz. naše navade v možgane zapisujejo nezavedno na osnovi ponavljanja, kar pomeni, da je za uspešno učenje socialnih in gibalnih veščin nujno potrebno dosledno ponavljanje in ciljno usmerjena vadba;
  2. da igra pri otrocih predstavlja naravno in spontano osnovo za učinkovito učenje, pri čemer lahko v veliki meri nadomesti prisilo in avtoritarno vzgojo. Primer dobre prakse je športna igra.

Na osnovi teh ugotovitev se na OŠ Spodnja Idrija v tem šolskem letu izvaja naslednje izzive: zdrav odnos do hrane, sodelovanje, priprava na pouk, delo v skupini in ekološki izziv. Učenci na osnovi jasno določenih pravil zbirajo točke. Učitelj ima pri izzivih, ki potekajo v sklopu pouka, predvsem vlogo organizatorja in »sodnika«. Otroci motivacijo črpajo iz samostojnega motiva po igri in želji po sodelovanju, ki je v vsakem izmed nas. Točkovanje je naravnano  tako, da lahko vsak učenec, ki je pripravljen sodelovati, opravi izziv.

Organizatorji poudarjajo, da na osnovi izkušenj, ki so jih nabrali v letošnjem letu, bodo v prihodnjem letu podobne in dopolnjene izzive oblikovali tudi za druge UNESCO šole, ki se bodo želele pridružiti projektu. Dokončno bodo oblikovali tudi aplikacijo Moje spretnosti, ki bo olajšala in izboljšala učinkovitost izvedbe posameznih aktivnosti.

»NAKUPUJEM LOKALNO IN Z LASTNO EMBALAŽO – ZERO WASTE« na OŠ Spodnja Idrija

Z zadnjim ekološkim izzivom bi organizatorji radi bolj podrobno seznanili tudi lokalno skupnost in čim več ljudi pritegnili k sodelovanju. V sklopu projekta MI IN PLANET in v sodelovanju z Majo Nagode iz Logatca, ki vodi Facebook skupino DOM BREZ ODPADKOV, so 6. 4. 2018 začeli izvajati ekološki izziv, ki je v prvi vrsti usmerjen v zmanjševanje plastičnih odpadkov.

Izziv se je začel s predavanjem in posvetom za nekaj učencev OŠ Spodnja Idrija, ki ga je vodila Maja Nagode. Naslednji dan so učenci vsebine s predavanja, ob ustrezni podpori video materialov, predstavili še svojim sošolcem. Glavni cilj predstavitev je bilo seznanjanje otrok z onesnaženostjo našega planeta s plastično embalažo in spoznavanje enostavnih rešitev, s katerimi lahko v vsakem gospodinjstvu pripomoremo k reševanju omenjenega problema.

Sledile so različne aktivnosti, s katerimi so otroci poskušali samostojno in v sodelovanju s starši spreminjati nekatere navade, osvajati točke in si prisvojili naziv: Varuhi planeta (za osvojenih vsaj 18 točk) ali Prijatelji planeta (za osvojenih vsaj 12 točk). Prvi krog aktivnosti se je zaključil 22. 4. na dan Zemlje.

Ker je za spreminjanje naših navad potrebna dobra volja, pozitiven in igriv odnos ter redna in dosledna vadba, se bodo aktivnosti v sklopu projekta MI IN PLANET izvajale redno.