Pobuda “Svetovni prostovoljci za dediščino”

Pobuda “Svetovni prostovoljci za dediščino” (World Heritage Volunteers – WHV) se je pričela izvajati leta 2008, z namenom da mlade spodbudi h konkretnemu ukrepanju pri zaščiti, ohranjanju in promociji območij svetovne dediščine.

Pobudo sestavljajo akcijski tabori, ki jih organizirajo mladinske organizacije ali institucije v sodelovanju z več zainteresiranimi stranmi in partnerji, ki sodelujejo pri ohranjanju območij svetovne dediščine.

Pobuda ima namen mobilizirati nacionalne in mednarodne prostovoljce s pomočjo praktičnih in ozaveščevalnih aktivnosti za ohranjanje naše skupne kulturne in naravne dediščine.

V okviru UNESCO programa za izobraževanje o svetovni dediščini pobudo WHV vodi UNESCO center za svetovno dediščino (WHC), in sicer v sodelovanju s Koordinacijskim odborom za mednarodno prostovoljno delo (CCIVS), prostovoljci evropske dediščine (kot podružnica Odprtih hiš) in Boljši svet.

Razpis za projekte je objavljen vsako leto z možnosto eno- ali dvoletnega sodelovanja. Rok za prijavo na letošnji razpis se je zaključil že 14. januarja 2018, vendar bo nov rok v približno istem času v 2019.

Kakšne projekte iščejo:

 • projekt mora biti organiziran v neposredni povezavi z nepremičnino kulturno dediščino, vpisano na seznam svetovne kulturne dediščine ali na začasni seznam;
 • projekt mora trajati najmanj 10 dni (izključujoč dan prihoda in odhoda);
 • skupina sodelujočih mora biti stalna za deset dni, pri čemer ni potrebno, da je teh deset dni zaporednih;
 • vključevati mora čim večje število mednarodnih prostovoljcev;
 • vključevati mora aktivnosti ozaveščanja, praktičnih dejavnosti in veščin povezanih z mesti svetovne dediščine, kjer bo potekal akcijski tabor;
 • dejavnosti morajo biti oblikovane po posvetovanju z upravljavci mest in lokalnimi oblastmi;
 • vključevati mora praktične dejavnosti usposabljanja in spodbuditi udeležence k razmišljanju o vprašanjih povezanih s svetovno dediščino;
 • vključevati mora tudi skupnost, kjer se nepremična kulturna dediščina nahaja, da le-ta poglobi znanje o vprašanjih povezanih s svetovno dediščino in pobudo za prostovoljce svetovne dediščine;
 • spoštovati se mora enakost spolov udeležencev (idealno je enako število moških in žensk) in geografsko raznolikost (idealno iz različnih držav in regij).

Organizacija, ki se prijavlja:

 • mora biti zakonito registrirana kot javna ali zasebna organizacija oziroma institucija v državi, kjer bo potekal projekt;
 • vse dejavnosti, ki bodo organizirane morajo biti neprofitne;
 • vsa lokalna, državna in mednarodna partnerstva mora prijavitelj razviti v okviru WHV in morajo biti odobrena s strani WHV;
 • prijavitelji, ki se prijavljajo prvič, morajo priložiti dve pismi podpore s strani priznane organizacije in/ali institucije na podlagi prejšnjih ali sedanjih dokazanih sodelovanj;
 • prijavitelji, ki se prijavljajo prvič, morajo priložiti kopijo njihovega ustanovnega akta/ustave in najnovejše poročilo o aktivnosti v enem izmed uradnih jezikov Združenih narodov.

O razpisu v 2019 bomo obvestili pravočasno.