Mreža kreativnih mest UNESCO

Mreža kreativnih mest UNESCO je bila ustanovljena leta 2004 za spodbujanje sodelovanja z mesti in med njimi, ki so ustvarjalnost opredelile kot strateški dejavnik njihovega trajnostnega razvoja.

To omrežje trenutno sestavlja 180 mest, ki skupaj delujejo v smeri skupnega cilja: ustvarjanje kreativnosti in kulturne industrije v osrčju svojih razvojnih načrtov na lokalni ravni in dejavno sodelovanje na mednarodni ravni.

Z vstopom v mrežo se mesta zavezujejo, da bodo izmenjala svoje najboljše prakse in razvijala partnerstva, ki vključujejo javni in zasebni sektor ter civilno družbo, da bi se:

  • krepilo ustvarjanje, proizvodnja, distribucija in širitev kulturnih dejavnosti, blaga in storitev;
  • razvila središča ustvarjalnosti in inovativnosti ter se razširile priložnosti za ustvarjalce in strokovnjake na področju kulture;
  • izboljšal dostop do kulturnega življenja in udeležba v le-tem – zlasti je izpostavljena soudeležba marginaliziranih ali ranljivih skupin prebivalstva;
  • v določeno mesto v celoti vključilo kulturo in ustvarjalnost v načrte trajnostnega razvoja.

Mreža pokriva sedem ustvarjalnih področij: obrtništvo in ljudska umetnost, medijska umetnost, film, oblikovanje, gastronomijo, književnost in glasbo.

Mreža kreativnih mest je privilegiran partner UNESCO in ne le kot platforma za premislek o vlogi ustvarjalnosti kot vzvoda za trajnostni razvoj, temveč tudi kot podlaga za ukrepanje in inovacije, zlasti za izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj ter ciljev trajnostnega razvoja.

Mesta vložijo prijavo za članstvo ob razpisu za nove članice, ki je objavljen na spletni strani UNESCO. Mesta morajo za prijavo izpolniti prijavni obrazec in ga posredovati prek spleta. Nov razpis bo objavljen v 2019.

Od leta 2015 je članica mreže tudi Ljubljana. Kontaktna oseba je Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo v Mestni občini Ljubljana (cityofliterature@ljubljana.si).

Ljubljana je članica na področju literature.