UNESCO izdal novo poročilo o spremljanju globalnega učenja

Najnovejše poročilo UNESCO je pomemben korak naprej za tiste, ki se ukvarjajo z delom na področjih globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja, saj so te teme prvič  predstavljene kot samostojna poglavja, kar se navezuje tudi s poudarki, ki jih imajo te teme v Agendi 2030 za trajnostni razvoj in ciljih trajnostnega razvoja (globalni cilji).

Teme, predstavljene v poročilu, nam dajejo veliko priložnost za ozaveščanje o globalnem učenju in agendi za izobraževanje o razvoju.

Poročilo nakazuje, da izobraževanje poganja napredek pri doseganju vseh globalnih ciljev nove Agende 2030 za trajnostni razvoj.  Prav tako poudarja, da  izobraževanje potrebuje veliko preobrazbo, če želi izpolniti potencial uresničevanja globalnih ciljev in nasloviti trenutne izzive, s katerimi se soočata človeštvo in planet. Obstaja nujna potreba po večjem napredku na področju izobraževanja.

Glede na trenutne trende bo svet dosegel univerzalno osnovnošolsko izobrazbo leta 2042, univerzalno nižjo srednjo šolo leta 2059 in splošno srednjo šolo šele leta 2084. To pomeni, da bo svet pol stoletja prepozen pri roku doseganja ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja, saj so države podpisnice ta rok postavile za leto 2030.

Development Education Research Centre trenutno sodeluje z UNESCO pri raziskavi, kako izobraževanje učiteljev spodbuja globalno učenje in globalno državljanstvo po vsem svetu. Več podrobnosti o tej raziskavi zagotovimo takoj, ko bodo znani izsledki.

Poročilo je dostopno tukaj.

Vir: pOZNavalec