Slovenski projekt HeritageLab med 3 evropskimi zmagovalci socialnih inovacij 2018!

Evropska komisija je na slovesnosti 8. novembra podelila nagrade trem zmagovalcem natečaja za evropske socialne inovacije 2018, ki je letos potekal na temo “pre:misli lokalno” (“RE:THINK LOCAL”).  Med dobitniki je tudi slovenski projekt HeritageLab, idrijski inkubator za poslovne ideje, ki gradijo na dediščini. Druga dva nagrajenca sta digitalna potovalna platforma za gluhe osebe Ulisse iz Italije in romunski interaktivni avtobus Career Bus, v katerem mladi na podeželju dobijo karierne informacije in se učijo novih poklicnih spretnosti.

Inkubator za dediščino

“Dediščina ponuja velik potencial za prihodnost, a le redko kdo ima kaj od tega. HeritageLab iz Idrije, ki je pod zaščito UNESCO, omogoča mladim in lokalni skupnosti da se povežejo s 500 let dediščine – in tako predstavlja strukturiran inkubator s poslovnimi in strokovnimi mentorstvi, učenjem in testiranjem za razvoj novih delovnih mest in inovacij v sektorju dediščine, hkrati pa jo dela dostopno, digitalno, trajnostno in vir nove kreativnosti,” so zapisali v predstavitvi slovenskega projekta.

“HeritageLab je ideja inkubatorja za poslovne ideje, ki gradijo na kulturni dediščini. Kot večina inkubatorjev bo sestavljen iz mentorske podpore, usposabljanj, mreže kontaktov in dogodkov za mreženje. Za razliko od drugih inkubatorjev se bo specializiral za dediščino in posebnosti le-te (zaščite in varovalni režimi, avtorske pravice, delo s kulturnimi institucijami …),” pa svoj koncept predstavljajo na društvu Idrija 2020.

Dobitniki so s svojimi projekti uspešno in prepričljivo pokazali, kako je mogoče lokalne družbene izzive, ki so posledica spreminjajočega se gospodarstva, pretvoriti v priložnosti za mlade. Za nagrado bo vsak izmed njih prejel po 50.000 evrov.

Mesta izgubljajo mlade. Kako jih privabiti nazaj?

Vodja projekta Matevž Straus pojasnjuje, da je komisijo zanimalo predvsem to, kako bo njihovo idejo možno preslikati na druga manjša evropska mesta, ki »izgubljajo« mlade.

»Naredili smo pregled mest po Evropi, iz katerih se mladi prebivalci selijo v prestolnice. Samo na našem seznami jih je več kot 50, pa smo bili res izbirčni. Mesta pač izgubljajo mlade, ker se vse koncentrira le v metropolitanskih območjih,« razlaga Matevž.

Na dolgi rok je za Evropsko komisijo tako res izziv, kaj mladim ponuditi, da bodo ostali v manjših krajih.

Vir: pOZNavalec