Poslanica ob dnevu človekovih pravic

Svet se sooča z izzivi varovanja človekovih pravic brez primere, pri čemer se ti izzivi še prepletajo.
Lakota in revščina naraščata, kar je napad na ekonomske in socialne pravice več sto milijonov ljudi.

Državljanski prostor se krči.

Svoboda medijev in varnost novinarjev nevarno upadata v skoraj vseh regijah sveta.

Zaupanje v institucije se znižuje, še zlasti med mladimi.

Pandemija COVID-19 je povzročila povečano stopnjo nasilja nad ženskami in dekleti.

Rasizem, nestrpnost in diskriminacija se resno krepijo.

Novi izzivi na področju človekovih pravic izhajajo iz treh planetarnih kriz, kar so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaževanje.

Pri tem smo šele začeli dojemati, kakšno grožnjo človekovim pravicam predstavljajo nekatere nove tehnologije.

Ti težki časi zahtevajo ponovno oživitev naše zavezanosti vsem človekovim pravicam – državljanskim, kulturnim, gospodarskim, političnim in socialnim.

Poziv k akciji, ki sem ga objavil leta 2020, postavlja človekove pravice v središče rešitev za izzive, s katerimi se soočamo.

Ta vizija se odraža v mojem poročilu o »Naši skupni agendi«, ki poziva k prenovljeni družbeni pogodbi, ki temelji na človekovih pravicah.

Prihodnje leto obeležujemo 75. obletnico prelomne Splošne deklaracije o človekovih pravicah, kar naj bo priložnost za ukrepe.

Države članice, civilno družbo, zasebni sektor in ostale pozivam, da človekove pravice postavijo v središče prizadevanj za spremembo današnjih škodljivih trendov.

Človekove pravice so temelj človekovega dostojanstva, hkrati pa še temelj miroljubnih, vključujočih, pravičnih, enakopravnih in uspešnih družb.

So sila, ki združuje in poziva k ukrepom.

Odražajo najbolj temeljno stvar, ki si jo delimo, in sicer našo skupno človečnost.

Ob letošnjem dnevu človekovih pravic dajmo ponovno potrditi univerzalnost in nedeljivost vseh pravic, saj se zavzemamo za človekove pravice za vse.

Antonio Guterres, Generalni sekretar Združenih narodov