Natečaj ob svetovnem dnevu svobode tiska

Svoboden dostop do informacij je človekova pravica. Hkrati je tudi sestavni del svobode izražanja. Skupaj pa sta predpogoj za informirano javno participacijo in vladovanje ter za demokratične procese.

UNESCO želi 3. maja 2016 na svetovni dan svobode tiska osvetliti pomen svobode informacij in potrebe po ustvarjanju kulture odprtosti in transparentnosti, zato razpisuje natečaj za izdelavo globalne vizualne podobe svetovnega dneva. Globalna tematika dneva leta 2016 bo “To je tvoja pravica! Dostop do informacij in temeljne svoboščine”

Rok prijave: 20. november 2015

Prijavijo se lahko: vsi zainteresirani!

Več informacij.