Del novega Unescovega programa tudi Geopark Idrija in Geopark Karavanke

Generalna konferenca Unesca je v torek odobrila statut in smernice novega mednarodnega programa za geologijo in geoparke IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) ter ustanovitev Unesco Globalnih geoparkov znotraj tega programa. V program tako zdaj spadata tudi Geopark Idrija in Geopark Karavanke/Karawanken.

Generalna konferenca Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je namreč v torek v Parizu na svojem 38. zasedanju sklenila, da se geoparki, ki so že člani obstoječe Globalne mreže geoparkov (GGN – Global Geoparks Network), vključijo v novoustanovljeni Unescov program.

Globalna mreža geoparkov, katere člana sta tudi Geopark Idrija in Geopark Karavanke/Karawanken, že od svoje ustanovitve leta 2004 dela pod okriljem in s podporo Unesca. S sprejetjem statuta in smernic delovanja GGN v letu 2014 pa je mreža globalnih geoparkov izpolnila pogoje za uveljavitev novega programa IGGP. S sprejetjem programa na torkovi konferenci se geoparki izenačijo s programi na zavarovanih območjih, kot so MAB (Man and Biosphere) in Ramsar, so sporočili iz Nacionalnega foruma globalnih geoparkov Slovenije.

Novi program IGGP zavezuje 120 geoparkov v 33 državah sveta, da delujejo v skladu s smernicami Unesca glede varovanja naravne in tudi kulturne dediščine. Predvsem pa so globalni geoparki s svojimi partnerji promotorji izjemnih geoloških pojavov po svetu in postajajo vse pomembnejši v razvoju geoturizma.

Slovenija s svojo geološko zgradbo ter ostalo naravno in kulturno dediščino predstavlja velik potencial za trajnostni razvoj geoturizma, navajajo v Nacionalnem forumu globalnih geoparkov Slovenije, ki bo v prihodnje predstavljal most povezovanja med Unescom in slovenskimi geoparki ter skrbel za nadaljnji razvoj geoparkov v Sloveniji na osnovi Unescovega programa IGGP.

Torkova odločitev Generalne konference Unesco bo tudi tema novinarske konference, ki bo ta petek v prostorih občine Idrija in na katero so medije povabili župan Občine Idrija Bojan Sever, predsednik Nacionalnega foruma globalnih geoparkov Slovenije Bojan Režun in direktorica Unesco Globalnega geoparka Idrija Sanja Marija Pellis. Na novinarski konferenci bodo podali tudi vizijo in program dela Geoparka Idrija ter Nacionalnega foruma globalnih geoparkov Slovenije.

Vir: STA