2. prispevek in misli o zaposljivosti ter demokraciji

2. prispevek in misli o zaposljivosti ter demokraciji

V mesecu februarju, smo Unescovci naše šole, naredili steber strpnosti, ki smo ga polepili s raznimi verzi, frazemi, ki poudarjajo, da moramo biti spoštljivi drug do drugega in da smo si enaki. V mesecu marcu se intenzivno pripravljamo na izdajo naše pesniške zbirke Nemir, ki izhaja že nekaj let. Trenutno še zbiramo prispevke dijakov in s pomočjo medijskih tehnikov izdelujemo naslovnico. Za oba meseca smo pripravili tudi power pointe, pomembnih svetovnih in evropskih praznikov, ki smo jih izobesili kot vsak mesec, na plazmo v avli šole.

Zaosljivost in demokracija
Zaposljivost, beseda ki je zadnja leta postala problem vsem, še posebej pa mladim. Veliko mladih z diplomo, ne more dobiti ustrezne zaposlitve in zato podaljšujejo svoj status dokler je v državi to dovoljeno. Na koncu se pri poznih dvajsetih, znajdejo brez izkušenj v svoji stroki, kar nadaljnjo pomeni težjo zaposlitev. Demokracija pomeni varstvo človekovih pravic, pravna država, vse to pa zadnje čase zanemarjamo, tudi v Sloveniji. Zdi se mi, da se pogoji slabšajo, ne samo zaradi krize, toda zaradi tega, kako ljudje gledajo nanjo. Mislim da se bo gospodarska kriza končala, ko se bo končala tudi moralna kriza, saj ko pridejo do vprašanja denarja, ljudje hitro pozabijo na načela in vrednote. Seveda naše razmere niso primerljive s tistimi  v Ugandi, Sudanu ali Iranu, kjer so ljudje preganjani, zaprti  in to samo zaradi tega, ker glasno in jasno izrazijo svoja mnenja, ker se upirajo spornemu režimu in ker se borijo, ne samo zase temveč tudi za druge.