Projekt Otroštvo podaja roko modrosti

Dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor smo od decembra 2012 pa do aprila 2013 sodelovale v Unesco projektu Osnovnešole Cvetka Golarja v Škofji Loki. Na osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah sem za učence 3. razreda pripravila 4 ”bralne urice”. Na vsaki ”bralni urici” sem jim prebrala eno zgodbo o vsebini katere smo se tudi pogovarjali, otroci pa so tudi kaj narisali ali pa napisali. Odziv otrok je bil odličen zato sem se odločila, da pripravim še eno ”bralno urico” kjer bi sodelovali tudi njihovi starši in stari starši. Ta dogodek je potekal 9. 5.2013 v knjižnici Osnovne šole Dušana Flisa Hoče. 

Urška je napisala tudi odlično refleksijo o UNESCO dnevu zbliževanja kultur, ki je potekal v organizaciji UNESCO mladinske platforme v mesecu novembru.