Dejavnosti UNESCO šole na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor v decembru in januarju

20. 12. 2012 in 10. 1. 2013 sem na Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče izpeljala delavnici Bralne urice z učenci 3. razreda. Na prvi delavnici sem jim prebrala pravljico Kaj dela očka, avtorjev Petra Horna in Christiane Kadmon, in jih vodila v pogovoru o prebranem. Nato so učenci pisali pisma Božičku. Na drugi delavnici pa sem jih prebrala pravljico Jaz in moja mami, avtoric Alison Ritchie in Alison Edgson; izluščena sporočila, misli o prostočasnih dejavnostih in medsebojni pomoči pa so nato učenci še narisali. 21. 12. 2013 smo na šoli o teh delavnicah pripravili tudi razstavni pano.