Delavnica medkulturni dialog

Dne 19. 5. 2014 je na Gimnaziji Ledina potekala delavnica in predstavitev na temo medkulturnega dialoga. S predstavnicama društva za Združene narode Slovenija smo se slabo uro pred začetkom delavnice sestali in se pogovorili o delavnici, da bi ta potekala nemoteno. Osnova naše predstavitve je bil Powerpoint, s pomočjo katerega so lahko dijaki lažje sledili. Predstavitev je bila pripravljena tako, da so bili lahko dijaki aktivno vključeni v njo. To pomeni, da smo jim zastavljali na določenih mestih več vprašanj, s katerimi smo želeli pritegniti njihovo pozornost. V nekaterih razredih je šlo, v drugih pa malo manj. Predstavitev je potekala po določenem vrstnem redu in sicer je najprej začele prostovoljka Ajda Gracia, ki je pripravila nekaj besed o OZN-u na splošno in njegovih mirovnih operacijah. Potem sem sam mladini na kratko predstavil UNESCO-vo delovanje, Mladinsko platformo in delo UNESCO glasnikov. Kot zadnja je na vrsto prišla g. Jana Mohorčič, ki je potem nekako vso našo teorijo povezala v smiselno celoto in pa napeljala delavnico na medkulturni dialog, zelo inovativno je v predstavitev vključila primere dobre in slabe prakse, saj tak način predstavljanja veliko bolj pritegne pozornost dijakov. Mislim, da je delavnica kar uspela, dijaki so spoznali nekaj novega, na koncu pa smo naredili se nekaj fotografij.

10383018_769121599786553_4047707256184336067_n