Poročilo o delovanju na področju Unesca v letu 2012/13

Poročilo o delovanju na področju Unesca v letu 2012/13

Šolsko leto 2012/2013 je bilo pestro. Septembra sem se udeležil Mirovniškega festivala – Od Ljudi za ljudi v Slovenj Gradcu. V oddelčni skupnosti sem »tradicionalno« sprejel vlogo EKO predstavnika. 16.11.2013 sem bil slovesno imenovan za UNESCO glasnika.

Še istega meseca sem se udeležil predstavitve knjige z naslovom »Dobrodošel v našem kraju, prijatelj«, pri pisanju katere smo sodelovali tudi učenci OŠ Ledina.

Srečanja UNESCO šol in UNESCO glasnikov v Koloseju, se žal nisem mogel udeležiti zaradi zdravstvenih težav po prometni nesreči.

 V začetku februarja sem vodil humanitarno prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika (8.2.). Istega meseca sem sodeloval pri predstavitvi razstave o Holokavstu na naši šoli. V mesecih marcu in aprilu sem bil bolj aktiven na šoli, udeleževal sem se  Unesco dogodkov in spodbujal k upoštevanju UNESCO načel.

Meseca maja sem se udeležil projekta Evropska vas, kjer je naša šola predstavljala Dansko. V začetku junija se bil povabljen na obeležite svetovnega dneva oceanov v Piranu. Zelo zanimiv in poučen je bil ta dan.