Dogodki na OŠ Turnišče v decembru in januarju ter misli o vodi

Dogodki na OŠ Turnišče v decembru in januarju ter misli o vodi

V decembru- 7. 12. 2012 smo se predstavniki naše šole z mentorico Brigito Žerdin in ravnateljico Melito Olaj udeležili 14. srečanja UNESCO mreže Slovenije v Koloseju v Ljubljani. Prejeli smo certifikat mednarodnega statusa v Unesco ASPnet. Na šoli smo ob dnevu človekovih pravic pripravili razstavo in dan po razredih aktualizirali.

Izvedli smo boljši sejem, v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Učenci šole smo si izmenjavali igrače, oblačila, knjige in s tem stvari, ki jih ne potrebujemo več zamenjali s stvarmi, ki so uporabne.

Obiskal nas je e-transformer, podjetja ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, d.o.o., ki so pripravili projekt »Slovenia WEEE Campaign – Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO«, ki je namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih skupin javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Predstavitve smo se udeležili vsi učenci sole in starejše skupine vrtca.

Ob novoletnih praznikih smo izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih prodali občini. Denar od prodaje smo shranili v šolskem skladu. Čestitke smo izdelali tudi za potrebe šole.

VODA

Voda je dobrina brez katere ni življenja. Najdemo jo lahko na skoraj vsakem koraku. Ne pozabimo da je na našem planetu kar okoli 70% vodnega površja, torej lahko brez dvoma trdimo da je vse okoli nas in ima pomemben vpliv na naše življenje, gospodarstvo,… Pomembna je tako za živali kot za rastline in za nas- ljudi. Torej voda bi se lahko imenovala tudi nepogrešljiva dobrina. Zato se sprašujem, zakaj jo uničujemo?

Da bi opozorila na pomen vode sem v učilnicah pripravila opozorilne znake ob umivalnikih, ki bi nas učence opozarjali na varčevanje z vodo.

07 - Ula Litrop - slika2