Dogajanje v decembru in januarju ter misli o vodi

Dogajanje v decembru in januarju ter misli o vodi

  1. Obeleževanje mednarodnih dni

Prvega decembra so obeležili svetovni dan boja proti AIDS-u. Predstavniki rdečega križa so učencem, staršem in zaposlenim razdelili rdeče pentlje. V okviru šolske e-točke so si učenci ogledali izobraževalne filme in ppt projekcijo na temo AIDS. Pri razrednih urah in predmetih kot so DDE, BIO, PP so izvedli delavnice na temo »Prenašaj sporočilo, ne virusa.«.

7. decembra so predstavniki OŠ Fokovci sodelovali na srečanju UNESCO šol v Koloseju v Ljubljani, kjer so prejeli certifikat UNESCO šole z mednarodnim statusom. 10. decembra ob dnevu človekovih pravic so prvošolčke s svečano prireditvijo sprejeli v šolsko skupnost UNESCO šole. Učenci 9. razreda so ob tej priložnosti pripravili kratek kulturni program, v katerem so jim predstavili nekatere človekove pravice. Obenem si je vsak učenec 9. razreda izmed prvošolčkov izbral enega, za katerega bo skozi celo šolsko leto skrbel. Učenci 5. razreda pa so pripravili skromna darilca v obliki spominske knjige.

27. Januarja so se spomnili holokavsta, pripravili so UNESCO tablo s plakati. Za učence tretje triade so izvedli spominsko predstavitev o grozotah iz časa druge svetovne vojne.Holokavst

  1. Solidarnost – izvedli so zbiralno akcijo zamaškov za invalida, ki nujno rabi invalidski voziček. Pred adventnimi prazniki so starejše in osamljene vaščane v posameznih vaseh razveselili z adventnim venčkom.
  2. Nacionalni projekt »Naj UNESCO razred« poteka od septembra in se je izvajal tudi v decembru. Učenci so pridno zbirali star papir, tonerje, plastenke, sodelovali na različnih natečajih in se potegovali za pridobitev čim več točk.

SPREJEM PRVOŠOLČKOV:

01 - Leon Deutch - slika2

VODA

Kot vemo vsi je voda najpomembnejša dobrina za človeka, rastline in živali. Brez vode nobeden od nas ne more preživeti. In na vso srečo je velika večina Slovencev brez problemov, da bi trpeli ob pomanjkanju te velike dobrine. Velika večina zato, ker vseeno obstajajo področja, kjer pa vode še vedno ni. To si seveda v 21. stoletju ne moremo več predstavljati. Vsaj v Sloveniji ne. Pa vseeno je tu Goričko. Gričevnato območje Prekmurja, kjer je še vedno nekaj vasi takih, kjer morajo vodo dovažati gasilci, ker so njihova lastna zajetja enostavno presušena. In že ničkolikokrat obljubljen Pomurski vodovod še vedno ni prišel do našega območja. Želim samo povedati to, da se vsi zavedamo, kako trpijo v Afriki, Aziji, kjer voda primanjkuje in ni nobenih vodnjakov, ob tem pa pozabljamo, da mogoče že v naslednji vasi v razviti Sloveniji voda pomeni več kot katerakoli druga dobrina ne tem svetu.