Poročilo o delovanju na področju Unesca v mesecu decembru, januarju in februarju

Poročilo o delovanju na področju Unesca v mesecu decembru, januarju in februarju

1. V mesecu decembru (7. 12. 2012) sem sodelovala na 14. srečanju Unesco šol Slovenije, ki je potekalo v ljubljanskem Koloseju. Osrednja tema srečanja je bilo MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE – PODAJMO SI ROKO. Program prireditve so prispevala Unesco središča: Slovenj Gradec, Kapela, Nova Gorica in Piran, povezovale in dopolnjevale pa so ga točke OŠ Jožeta Moškriča, ki je prireditev pripravila. Prireditve sta se iz šole poleg mene udeležila še Nejc Britovšek (9. r.) in Mihael Uplaznik (6. r.), spremljala pa sta nas g. ravnatelj Franci Žagar in mentorica Unesca na šoli, Martina Petelinek. Na prireditvi je generalna direktorica Unesco urada, gospa Marjutka Hafner, podelila potrdila Unesco šolam za opravljeno delo v šolskih letih 2008/09, 2009/10 in 2010/11. Ocenjevalna komisija je naši šoli podelila certifikat MEDNARODNE UNESCO ŠOLE v mreži Unesco šol Slovenije. Na pridobljen naziv smo zelo ponosni.

03 - Tjaša Dolinšek - slika1

Slika 1: Skupinski posnetek predstavnikov Unesco šol Slovenije v Koloseju v Ljubljani , foto: M. Petelinek

2. V mesecu decembru (20. 12. 2012) je v telovadnici naše šole potekal 7. dobrodelni koncert Zvezde zvezdicam. Na koncertu so se predstavili:

 • mlajši pevski zbor MIŠ MAŠ,
 • otroški pevski zbor,
 • mladinski pevski zbor,
 • šolski plesni skupini,
 • učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo,
 • Družini Krk in Vovk Petrovski ter
 • ansambel Saša Avsenika.

Zbrana denarna sredstva vsako leto namenjamo Šolskemu skladu, ki pomaga financirati plačljive programe šole (šolo v naravi, ekskurzije, gledališke in filmske predstave …) ekonomsko ogroženim družinam. Sama sem na prireditvi sodelovala v mladinskem pevskem zboru, ki ga vodi Andreja Konovšek. Prireditev je zaznamovala velika srčnost vseh prisotnih in vesela sem, da sem na prireditvi aktivno sodelovala.

03 - Tjaša Dolinšek - slika2

Slika 2: Nastop mladinskega pevskega zbora na 7. dobrodelnem koncertu Zvezde zvezdicam. Foto: M. Vaš

3. V mesecu decembru in januarju sem sodelovala v razrednih pripravah na 23. otroški parlament, ki je potekal na temo Odraščanje. Vsak razred je v okviru razpisane teme poglabljal svojo izbrano vsebino. Razred, katerega obiskujem se je odločil izdelati anketo na temo Zmenkarije, katere rezultate sva s sošolko Nino Beškovnik, predstavili na šolskem parlamentu, ki je potekal v petek, 18. 1. 2013. Bila sem izvoljena tudi za nadaljnji medobčinski parlament, ki bo izveden v času od 11. 2. do 14. 2. 2013 na I. OŠ Žalec.

03 - Tjaša Dolinšek - slika3

Slika 3: Plakat, ki sem ga izdelala za potrebe šolskega in medobčinskega parlamenta. Foto: T. Dolinšek

4. V sredo, 6. 2. 2013 sem prisostvovala slovesnosti ob 8. februarju v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu. Povabljeni učenci smo vabila na prireditev dobili od župana Občine Žalec, Janka Kosa,kot zahvalo za opravljeno delo na kulturnem področju.

5. V četrtek, 7. 2. 2013, sem v okviru mladinskega pevskega zbora sodelovala na prireditvi v počastitev Slovenskega kulturnega praznika, ki se je odvijala v telovadnici naše šole. Ob tej priložnosti sem pomagala tudi pri oblikovanju likovne razstave – ilustracij Prešernovih pesmi, ki smo jih upodobili učenci od 7. do 9. razreda.

6. Naša šola sodeluje na nacionalnem projektu OŠ Franja Goloba Prevalje Branje – moje sanje. Tema letošnjega literarno-likovnega natečaja je Bralna kultura nekoč in danes. V okviru projekta smo dobili tri izvode knjige Pravljična vas Leše. Na podlagi prebrane knjige sem ustvarila literarni prispevek v verzih – pesem, pri izbirnem predmetu likovno snovanje pa bom pod mentorskim vodstvom prof. Brede Bračko, ustvarila še likovni izdelek.

NADALJNE AKTIVNOSTI

 1. Izdelava promocijskega gradiva s področja delovanja Unesca na naši šoli z namenom njegove predstavitve na Kulturnem bazarju, 12. 3. 2013 v Cankarjevem domu.
 2. Izdelava likovnega izdelka za literarno-likovni natečaj OŠ Franja Goloba Prevalje.
 3. Sodelovanje na aktivnostih (likovna razstava, šolski radio, izdelava daril, pevski nastopi) ob 8. marcu – dnevu žena in 25. marcu – materinskem dnevu.
 4. Sodelovanje pri pripravah na Dan kulturne raznolikosti, ki bo v Celju potekal v mesecu maju 2013.
 5. Sodelovanje pri pripravah na 3. mednarodni projekt Pletemo niti mreže, ki bo potekal naslednje šolsko leto na naši šoli.

Unesco glasnica: Tjaša Dolinšek
Mentorica: Martina Petelinek