Dogajanje v februarju in marcu ter misli o demokraciji, zaposljivosti in trajnostnih skupnostih

Dogajanje v februarju in marcu ter misli o demokraciji, zaposljivosti in trajnostnih skupnostih

Med zimskimi počitnicami sta knjižničarka in učiteljica slovenščine že drugič obiskali našo partnersko šolo Piali Ashar Alo v Indiji. Naše prijateljstvo se plete preko Unesco ASP projekta DREVO = ŽIVLJENJE. Svoje izkušnje sta predstavili vsem učencem in učiteljem naše šole. Na ogled je tudi razstava fotografij izvedbe projekta v Indiji. Sama sem članica projektne skupine učencev, ki skrbimo in pomagamo, da se nekatere projektne aktivnosti dobro opravijo. Tako poteka okoljsko humanitarna akcija zbiranja odpadnega papirja Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji, da bodo tam lahko končali z gradnjo nove šole. Še vedno poteka akcija zbiranja denarnih prispevkov za pomoč pri izobraževanju deklice Jaye.

Slovenski kulturni praznik smo obeležili s šolsko prireditvijo. Ogledali smo si predstavo o Lepi Vidi in zamorcu, ki so jo naredili naši sedmošolci.

Kulturnega bazarja v Ljubljani se žal nisem mogla udeležiti zaradi drugih obveznosti. Nadomestil me je drugi kandidat za UNESCO glasnika iz naše šole, jaz pa sem pomagala pripraviti gradivo za stojnico.

S šolsko gledališko predstavo »Skrivnosti šolskega WC-ja« smo se 6. februarja udeležili  srečanja gledališč Iz odra na oder, ki je potekalo na OŠ Leona Štuklja tekmovanju celjskih gledaliških skupin, Oder mladih. Predstava govori o dogajanju na šolskem WC-ju, ki je lahko prostor za zaupanje težav, izsiljevanje, risanje grafitov…

V četrtek, 21. 3. 2013, bomo na naši šoli obeležili svetovni dan poezije z enourno prireditvijo za vso šolo. Učenci, ki nimajo slovenščine za materni jezik, bodo recitirali pesmi v svojem jeziku. Tako bomo slišali bosanske, albanske in ameriške pesmi. Svoje pesmi pa bomo prebrali mladi pesniki, predvsem tisti, ki smo jih že objavili v dveh pesniških zbirkah Unesco ASP projekta Dobre vesti. Svojo pesem o prijateljstvu bo povedala tudi naša učiteljica slovenščine. Poezija se bo spletla z glasbenimi točkami učencev.

RTV Slovenije bo za oddajo Infodrom posnela prispevek o mojem dosedanjem prostovoljnem delu in dosežkih na tekmovanjih znanja in športa. Mentorica bo vložila mojo kandidaturo na javnem natečaju Mladinskega centra Celje in Mestne občine Celje za Naj prostovoljca 2012. Razglasitve bodo aprila 2013.

Ob svetovnem dnevu žena in materinskem dnevu bomo na prvi pomladni dan skupaj z vrtcem in krajevnim pevskim zborom izvedli prireditev za KS Pod gradom.

Na šolski spletni strani smo objavili zgibanko o našem posvojenem spomeniku, naravne dediščine. Imenuje se Trobiševa bukev in jo najdete v našem šolskem okolišu, če se odpravite peš na Celjsko kočo.

Zaposljivost, demokracija in trajnostne skupnosti.

Vse več ljudi je brezposelnih, zato bo po mojem mnenju zaposljivost eden izmed glavnih problemov v prihodnosti. Velikokrat slišimo, da je problem nastal, ker gre veliko preveč mladih študirat. Jaz se ob poslušanju tega počutim nelagodno, ker vem, da bom tudi jaz nekoč šla študirat. Veliko mladih pa se za gimnazijo in študij odloči, ker ne vedo, kaj bi radi počeli v življenju. Večina zaposlitvenih oglasov, kjer iščejo delavce, pa so poklici z narejeno triletno ali štiriletno srednjo šolo. Po drugi strani pa se obvezna delovna doba veča, zato dela vedno več starejših ljudi, mladi pa so brezposelni. A vse to je začaran krog, ki ga bomo morali v prihodnosti odpravit.

Demokracija je temeljna človekova pravica in po svetu zelo različno uveljavljena. Težko si predstavljam, da ne smeš izražati svojega mnenja. Vse vrednote o skupni skrbi in odgovornosti do našega planeta so vrednote trajnostnega načina življenja. Učenje se prične že v otroštvu.