Youth Forum: vzpostavil se je forum za spletne razprave

Medtem ko države članice UNESCO pripravljajo imenovanja svojih mladinskih delegatov do 8. UNESCO-vega foruma mladih, lahko mladi sodelujejo v spletnem forumu. S sodelovanjem v spletnem forumu bodo mladi lahko soustvarjali način implementacije Operativne strategije UNESCO za mladino za obdobje 2014–2021.

Skladno z glavnimi usmeritvami strategije so teme foruma naslednje:

1.       – oblikovanje in pregled politik s sodelovanjem mladih,

2.      –  razvoj zmogljivosti za prehod v odraslost,

3.       – državljansko udejstvovanje, demokratična participacija in družbene inovacije.

Predhodne razprave bodo potekale na spletu in bodo predstavljale osnutek devetih strateških priporočil, ki jih bodo mladi delegati predstavili med 8. UNESCO-vim forumom za mlade, ki bo potekal na sedežu UNESCO v Parizu med 29. in 31. oktobrom 2013.

Spletni forum mladim predstavlja priložnost, da sodelujejo, razpravljajo o svojih lokalnih in globalnih pomislekih ter predlagajo rešitve.

Vse razprave bodo vodili mladi, o mladih in za mlade.

Kako to deluje?

Od 21. do 26. avgusta bo potekalo kratko preizkusno obdobje med katerim se bodo lahko sodelujoči seznanili s spletno platformo ter s tem kako se organizirati, vzpostavljati komisije za predloge ter kako izbirati moderatorje, kjer je to potrebno. Nekateri bodo rajši vodili razprave ali se udeležili procesa priprave predlogov, drugi pa bodo raje prispevali svoje ideje k razpravi. Na forumu je prostora za vse oblike sodelovanja!

Od 26. avgusta do 30. septembra se bodo sodelujoči lotili razprav o temah, delili svoje ideje in začeli oblikovati priporočila. Spletna debata bo razdeljena v tri razpravljalne skupine, ena za vsako temo, vsaka skupina pa bo stremela k oblikovanju treh priporočil. Te skupine se ne izključujejo med seboj, vsakdo se lahko pridruži kolikor pogosto si želi in kjer koli misli, da ima kaj za prispevati.

Devet priporočil, ki bodo rezultat razprav bo pripravljenih kot osnova za razpravo v spletni plenarni razpravljalni seji od 30. septembra naprej. Ekipe, ki so skrbele za oblikovanje priporočil v vsaki skupini bodo odgovorne za to, da bodo prilagoditve in pregledi končani v roku – to je do 14. oktobra 2013.