Poročilo o UNESCO dogajanju in misli o vodi

Poročilo o UNESCO dogajanju in misli o vodi

Predpostavljam, da smo Unesco glasniki, šolarji in dijaki, ki obiskujemo osnovne ali srednje šole, vključene v Unesco mrežo šol Slovenije, oddali poročila, obarvana s približno istimi ključnimi dogodki.

Vsi Unesco glasniki smo se od uradne podelitve nazivov, 16. novembra lani, prvič ponovno sestali že nekaj tednov kasneje; 7. decembra je namreč potekalo letno srečanje šol slovenske Unesco mreže v Koloseju v Ljubljani. Sama sem se srečanja udeležila v spremstvu dveh profesoric in treh dijakinj.

V začetku decembra smo se vključili v teden globalnega učenja, kjer smo se ukvarjali z lakoto v svetu, problematiko otroškega dela in etičnega potrošništva.

Kot vsa leta poprej smo tudi letos motivirali dijake naše šole, da pod okriljem globalne organizacije Amnesty International napišejo apel, s katerim pokažejo svoje aktivno participiranje v ustvarjanju našega skupnega sveta – sveta človekovih pravic in svobode.

Tradicija na Gimnaziji Ptuj veli, da v predbožičnem času zadnji teden pred težko pričakovanimi počitnicami ugasnemo šolski zvonec, razbremenimo ocenjevalne pasove in razpremo krila naše kreativnosti. Ta čas smo poimenovali projektni teden, v okviru katerega potekajo številne raznovrstne delavnice, zanimiva predavanja in druge projektne aktivnosti, preko katerih dijaki pridobivamo znanja ter veščine na nekoliko manj formalen način, sproščeno razmišljamo in raziskujemo, v umetniških ali glasbenih delavnicah pa odkrivamo in razvijamo svoje talente. Med projektnim tednom nekateri prevzamejo vloge fotografov ali snemalcev, drugi nastopajočih, tretji novinarjev in podobno.

POROČILO DECEMBER 2012, JANUAR 2013

Kot šolska novinarka sem imela čudovito priložnost spoznati dr. Simona Horvata, očeta pred kratkim odkritega gena debelosti ter velikega filozofa, gospoda Andreja Adama. Napovedala sem njuna predavanja, na koncu pa z obema posnela še intervju. Tudi to nam da projektni teden – na enem mestu spoznaš velike, svetovno znane osebnosti, se imaš z njimi priložnost rokovati in poklepetati. Češnja na vrhu projektne torte pa je bila zaključna predstava, ki jo je ustvarjala klovnesa – rdečenosa Eva Škofič Maurer.

Iz izdelkov, ki smo jih ustvarili, in dobrot, ki smo jih pripravili, smo tudi mi sestavili predbožični bazar. Zbrani denar, ki smo ga prispevali tako dijaki in profesorji, kot tudi zunanji gostje, se je spravil v šolski sklad za socialno ogrožene dijake.

Januar

V januarju je potekala promocija Gimnazije Ptuj – nekaj dijakov nas je bilo skupaj s posameznimi profesorji povabljenih na okoliške osnovne šole, da smo se jim predstavili. Sama sem bila med drugim tudi na Osnovni šoli Cirkovce, kjer me je že ob vstopu skozi vrata pozdravil krasen velik pano z Unesco vsebino.

VODA

“Brez vode ni življenja” je rek, ki ga zelo pogosto srečujemo, a se pravzaprav ne zavedamo kako veliko je v tem resnice. Dokler živimo v izobilju se vse premalo oziramo tja, kjer vlada suša, puščava.

Gimnazija Ptuj od šolskega leta 2011/12 do 2012/13 sodeluje v programu Comenius. Vodilna tema projekta je “Raindrops bring life to us”. V projektu sodeluje 9 evropskih držav (Nizozemska, Norveška, Estonija, Španija, Italija, Grčija, Slovaška, Madžarska in za Slovenijo Gimnazija Ptuj). Eden izmed ciljev projekta je skozi različne kulture, narode in države prikazati pomembnost dežja, vode. Dijaki v vsaki državi spoznavajo posebnosti ter naravne danosti povezane z vodo (fjordi, estonska močvirja, obnovljivi viri energije, hidroelektrarne,…). Zraven dejavnosti, ki večinoma potekajo na terenu, so dijaki deležni različnih tematskih delavnic, kot je oblikovanje skupnega slovarja za besede povezane z vodo, snegom ali dežjem, pisanje eseja, ustvarjanje umetniških del in podobno.

Kot lokalna novinarka sem se raziskovanja dotične tematike lotila že pred leti. V svojem projektu sem predstavila nekaj osnovnih podatkov o karakteristikah pitne vode, dodala pa sem še “karikaturo” o brezvodni prihodnosti in raznolike varčevalne ukrepe. S tem sem ciljala predvsem na ozaveščanje ljudi o temeljnem pomenu pitne vode; esence, s katero se še vedo preveč nespametno ravna.

Voda pa je včasih lahko tudi skrajno nepredvidljiva, s svojo poplavno močjo pa povzroči enormno gmotno škodo in ogroža človekovo življenje. V času velikih vseslovenskih poplav je bila Gimnazija Ptuj skupaj z Gimnazijo Ledina pobudnica pomoči poplavno prizadetim ljudem. Zbirala se je tako finančna kot tudi druge oblike materialne pomoči, nekateri izmed nas pa smo delovali tudi kot prostovoljci v lastnem okolišu.

Živim tik ob HE Formin in v našem kraju je reka Drava dosegla visoko rušilno moč – ogrožena je bila tudi naša ulica, a ker je pod nami na srečo ostanek starega rokava reke, naših hiš ni poplavilo. Z očetom, ki je kinolog in lovec, sva bila na terenu vso noč, pomagala sva pri reševanju divjadi in pri obveščanju lokalnih gasilcev.

Voda – tekoče zlato, gonilo življenja. Hkrati ga ustvarja in jemlje vase – nikakor pa ne moremo zanikati, da je poleg zraka osnovna platforma za naš obstoj. Od časa velike industrijske revolucije, ki je svetovne vode zaskrbljujoče onesnažila, se je alarmantno stanje z nameščanjem čistilnih naprav ter uvajanjem zelene tehnologije močno izboljšalo – vse kaže na to, da smo na dobri poti.

Ravno zato moramo ravnati dovolj odgovorno, da bo ostala kristalna še za naše vnuke, pravnuke in vse prihodnje generacije.