2. POROČILO O DELOVANJU UNESCA

2. POROČILO O DELOVANJU UNESCA

1)    Sodelovala sem na občinskem otroškem parlamentu, ki je potekal 27. 2. 2013 na OŠ Žalec. Tema parlamenta je bila Odraščanje. Razglabljali smo o problemih najstnikov ter o izbiri naših nadaljnjih poti. Za ta dogodek sem zrežirala in napisala skeč, ki je bil povzetek šolskega parlamenta.

 2)    Ob 8. marcu – dnevu žena sem nastopala na krajevni kulturni prireditvi v Domu Svobode v Grižah. Prireditev je bila namenjena vsem krajanom, zlasti pa ženam ob njihovem prazniku. Nastopala sem s solistično plesno točko na skladbo Dancing in the rain.

 3)    V mesecu marcu sem postala administratorka facebook strani OŠ Griže–UNESCO. Na njej sem že objavila nekaj podatkov o UNESCU. S stranjo nameravam širiti UNESCO prek spleta in nanjo pritegniti tiste, ki jih zanimajo Unesco dejavnosti. Stran sem odprla tudi za potrebe anketnega vprašalnika o prehrani v okviru aktivnosti, ki potekajo pod okriljem akcije UNESCO YouthForum.

 4)    V torek, 12. 3. 2013, je potekal Kulturni bazar v Cankarjevem domu. Na prireditvi je s svojo stojnico sodeloval  tudi Urad za Unesco z Unesco mladinsko platformo. Na prireditvi smo prisotni Unesco glasniki med obiskovalce delili promocijski material, dela Unesca in sodelovali v izvedbi interaktivnih akcij za obiskovalce (nagrade za izžrebane obiskovalce). Dogodek je minil v duhu prijetne kulturne raznolikosti  in izmenjave raznolikih znanj. Opis dogodka je objavljen tudi na spletni strani šole, poslala pa sem ga tudi lokalnemu časopisu Utrip.

 5)    V torek, 19. 3. 2013, je potekal na šoli roditeljski sestanek za starše s kulturnim programom, ki smo ga pripravili po posameznih razredih. Na naši razredni prireditvi sem povezovala program.

 6)   V začetku aprila sem v sodelovanju še z drugimi učenci dokončala svoj del prispevka za raziskovalno nalogo Razvoj podeželja, pod mentorskim vodstvom Sonje Turnšek. Moj del raziskave se osredotoča na kmečko tržnico v kraju. Izvedla sem anketo o obisku tržnice in opravila analizo rezultatov.

 7)    Kot vrstniška mediatorka delam po tedenskem urniku, ki ga imamo mediatorji. Delam vsak četrtek med rekreativnim odmorom.

 8)    Sodelovala sem na področnem tekmovanju iz fizike (22. 3. 2013) v Rogaški Slatini  in osvojila bronasto Stefanovo priznanje.

9)    V četrtek, 4. 4. 2013, smo na šoli gostili dijake in profesorje Državnega pedagoškega in družboslovnega liceja »Anton Martin Slomšek« iz Italije. Pobudo za obisk so dali dijaki sami, informacije o nas pa so poiskali na spletni strani. V okviru njihovega obiska sem bila zadolžena za njihovo vodenje po šoli.

Sprejem gostov_Griže

10)    V soboto, 6. 4. 2013, sem se kot plesalka  plesne šole Plesni val iz Celja udeležila kvalifikacijskega turnirja, ki je potekal v  Plesnem klubu Urška v Ljubljani. Tekmovala sem v kategoriji Show Dance, kjer je naša točka Alice osvojila 1. mesto in v kategoriji Disco Dance, kjer je naša skupina osvojila 4. mesto.

11)    V času od petka, 13. 4. 2013, do sobote, 14. 4. 2013, sem se udeležila pevskih priprav na revijo pevskih zborov. Priprave so potekale v Aninem domu v Preboldu.

12)    V četrtek, 18. 4. 2013, sem kot  članica mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Andreje Konovšek,  sodelovala na reviji pevskih zborov Pozdrav pomladi, ki je potekala v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.

Za 1. mednarodni Unesco ASP tek mladih na Ptuju sem prispevala poslanico: »Namesto vožnje z avtom, obujem tekaške copate in tečem v čistejšem ozračju.«

O dogodkih ob dnevu žena in Kulturnem bazarju je poročal lokalni časopis Utrip. O prvem dogodku, avtor Darko Naraglav v članku Dan žena kot nekoč, poimensko navaja nastopajoče, o sodelovanju na Kulturnem bazarju pa je nastal samostojen članek. Za šolsko oglasno desko sem o dogajanju na Kulturnem bazarju pripravila plakatno predstavitev.

Utrip_prispevek