Prvič praznujemo svetovni dan Unesco biosfernih območij

Slovenska območja, uvrščena v Unesco program Človek in biosfera (MAB), so v preteklem
letu sprejela skupno komunikacijsko strategijo, letos pa na tej osnoviskupaj izvajajo projekt
komuniciranja z različnimi javnostmi. Projekt sofinancirajo Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO in upravljavci biosfernih območij.
Vrhunec in zaključek letošnjih aktivnosti programa MAB predstavlja prvo praznovanje
dneva biosfernih območij, ki ga je Unesco razglasil ob svoji 50-letnici. Biosferna območja Julijske Alpe, Kras, Kozjansko in Obsotelje ter Mura so svoj letošnji skupni projekt namenile ozaveščanju lokalnih skupnosti in najširše slovenske javnosti o obstoju in pomenu slovenskih biosfernih območij. Z naslovom “Tu sem doma” in prvič tudi z enotno grafično podobo želijo opozoriti na svoja območja, predstaviti svoje aktivnosti in spregovoriti o svojih vrednotah. Za lansiranje skupne komunikacijske kampanje so biosferna območja izbrala dan biosfernih območij, ki ga Unesco program MAB letos prvič praznuje po vsem svetu.
Slovenska biosferna območja bodo praznovala v soboto, 22. oktobra. V pripravah na ta dan
so biosferna območja zbrala na desetine pomembnih dosežkov, aktivnih projektov in
preteklih izkušenj, ki jih želijo predstaviti javnosti. Medijski partner projekta je Radio Slovenija,
ki je prevzel največjo vlogo pri razširjanju informacij o biosfernih območjih. Prav zato so se
biosferna območja odločila posneti radijske oglase, za vsako biosferno območje po eno, ki jih
bo VAL 202 predvajal v mesecu oktobru.
Dan biosfernih območij bodo vsa štiri območja praznovala usklajeno in tako rekoč sočasno,
čeprav vsako v svojem domačem okolju. Povezal jih bo Radio Slovenija, z živim javljanjem iz
različnih krajev in z vrsto vnaprej posnetih pogovorov oz. zgodb o življenju in dosežkih
slovenskih biosfernih območij. Ob tem so si vsa štiri območja izbrala tudi svoje glasbene
ambasadorje. Julijske Alpe predstavlja skupina Bakalina Velika, ambasadorka Krasa je zasedba
Ana Pupedan, na Kozjanskem je to skupina MI2, Muro pa zastopa skupina Prašnati. Vsi štirje
glasbeni ambasadorji se bodo – poleg ostalih pogovorov – na praznični dan sočasno v živo
javili v program VAL-a 202.
Vsako od štirih biosfernih območij je praznovanje 22. oktobra zasnovalo nekoliko drugače.
Kozjansko ga je celo razširilo na dva konca tedna, saj teden prej prirejajo Praznik kozjanskega
jabolka. Povsod pa bo dovolj priložnosti za druženje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev,
deležnikov razvoja biosfernih območij in predstavnikov medijev, ljudi vseh generacij in
zanimanj.

Vabilo in program