Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic za srednješolce

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo dijake vabi k sodelovanju na natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja so cilji trajnostnega razvoja. 

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino. 

S tradicionalno proslavo dneva človekovih pravic si tudi na Društvu za ZN prizadevamo opozarjati na pomen varstva in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti že enajsto leto objavljamo natečaj, v okviru katerega želimo srednješolcem ponuditi priložnost, da svoje vtise in razmišljanja izrazijo skozi risbo, besedo ali fotografijo. Natečaj je razdeljen na tri sklope:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).

 

Med 25. in 27. septembrom 2015 je v New Yorku (Združene države Amerike) kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine OZN potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, ki je prinesel nove usmeritve razvojnih prizadevanj za naslednjih 15 let – svetovni voditelji so sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja novo razvojno agendo s 17 cilji trajnostnega razvoja zaznamuje univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja bodo uresničevale prav vse države sveta. Novi cilji na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko). Novi cilji so v veljavo stopili 1. januarja 2016.

Novi globalni cilji postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Cilji naslavljajo pester nabor globalnih izzivov: izkoreninjenje revščine in lakote, dobro zdravje, kakovostna izobrazba, enakost med spoloma, čista voda ter urejene sanitarije, dostopna in čista energija, dostojna delovna mesta ter gospodarska rast, inovacije, zmanjševanje neenakosti, trajnostna mesta, odgovorna poraba, podnebni ukrepi, neonesnaženi oceani in zemlja ter partnerstvo za doseganje ciljev.

Za uresničevanje ciljev kot skupnega imenovalca razvojnih prizadevanj na globalni ravni bodo na nacionalni ravni ključno vlogo odigrali tudi mladi, zato je Društvo za ZN cilje trajnostnega razvojaizbralo kot temo letošnjega natečaja. Mlade želimo ozaveščati o trajnostnem razvoju in jih spodbuditi k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu ter globalni solidarnosti. 

Cilji trajnostnega razvoja zajemajo številna področja in se dotikajo življenja prav vsakega posameznika, zato je vloga mladih pri uresničevanju le-teh izjemnega pomena, saj bodo naslavljali globalne izzive naslednjih 15 let. Z razpisom želimo mladim ponuditi priložnost, da na kreativen način izrazijo svoj pogled na ključne globalne izzive. 

Dijaki, ujemite ideje na list papirja in nam pošljite risbo, esej ali fotografijo. 

Rok za oddajo del je 4. november 2016.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« naj sodelujoči pošljejo na naslov:

Društvo za Združene narode za Slovenijo
Cankarjeva 1/II
1000 Ljubljana

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela. 

Vsi nagrajenci bodo povabljeni na proslavo, ki bo potekala predvidoma 12. decembra 2016, kjer bodo prejeli priznanja in simbolične nagrade.

Nagrajene risbe in eseji bodo objavljeni na spletni strani Društva za ZN za Slovenijo, nagrajena likovnega dela in fotografije pa bodo razstavljena v prostorih društva in v Cankarjevem domu, in sicer 16. 12. 2016.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za ZN v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. št. 040 569 001, ali pišete na info@unaslovenia.org.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Priponka: Razpis CP – SS 2016 fin