Nagradni natečaj ob mednarodnem dnevu knjige

UNESCO je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Svetovni dan knjige je posvečen spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine.

Nagradni natečaj ob svetovnem dnevu knjige smo vsebinsko povezali s cilji mednarodnega leta sadja in zelenjave. Natečaj je namenjen vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem, ki se jih želimo spodbuditi k ustvarjanju izdelkov (knjiga/strip/pesem/pravljica) na temo hrane.

Otroke želimo spodbuditi k razmisBlue Pink Yellow Relationship Love 3 Panel Comic Strip (1)leku o pomenu uživanja sadja in zelenjave, izvoru posameznih živil in njihovi proizvodnji, v katero so vključeni tudi mladi, ter o zmanjševanju odpadne hrane in odpravi lakote.

Nagradni natečaj je namenjen vrtčevskim otrok in učencem prve in druge triade. Ob prijavi na natečaj je potrebno posredovati soglasje starša ali zakonitega skrbnika otroka za prijavo na natečaj.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IZDELKOV

  • Vrtčevski otroci: otroke se spodbuja k razmišljanju o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter pomenu zmanjševanja odpadne hrane. Otroci ustvarijo krajšo pravljico/pesmico, ki jo likovno opremijo. Odrasli (starši/vzgojitelji) naj otrokom pomagajo zapisati besedilo.
  • Učenci 1. triade: otroke se spodbuja o pomenu uživanja sadja in zelenjave, odpadni hrani in izvoru prehranskih izdelkov. Učenci ustvarijo pravljico, knjižico, pesmico ali strip. Odrasli (starši/učitelji) po potrebi otrokom pomagajo pri zapisu besedila.
  • Učenci 2. triade: otroke se spodbuja o pomenu uživanja sadja in zelenjave, odpadni hrani in izvoru prehranskih izdelkov. Učenci ustvarijo pravljico, knjižico, pesmico ali strip.

Dolžina besedila ni omejena, format in tehnike likovnega ustvarjanja otroci izberejo sami.

 

Ob prijavi na natečaj na naslov e-pošte koordinator@unesco-mladi.si pošljite fotografije otrokovega izdelka in pripišite njihove osebne podatke (ime, priimek, starost, ime vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jo otrok obiskuje).

Prijave sprejemamo do vključno 12. aprila 2021.

 

NAGRADE
Nagrade bomo podelili v treh kategorijah (1. vrtci; 2. prva triada OŠ; 3. druga triada OŠ). V vsaki od kategorij bomo nagradili tri otroke, ki bodo prejeli knjižne nagrade.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator razpisa se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabil in obdeloval zgolj za izvedbo razpisa.

 

IZBOR, OBVEŠČANJE IN NAGRADE

Zmagovalne izdelke bo izbrala komisija. Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti v roku enega tedna po koncu roka za prijavo. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni možna pritožba.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi na: koordinator@unesco-mladi.si

Nagradni natečaj ob mednarodnem dnevu knjige (Razpis)

Soglasje staršev/skrbnikov