Ljubljana bo globalni center za umetno inteligenco

Na generalni konferenci Unesca v Parizu so potrdili, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca dobil sedež v Ljubljani. S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno naprednih držav na področju umetne inteligence.

Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in Unesca v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja,” poudarjajo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Po predhodni pozitivni odločitvi na izvršilnem odboru Organizacije ZN-a za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), do katere je prišlo aprila letos, so države članice Unesca predlog Slovenije na zasedanju generalne konference potrdile soglasno in z veliko podporo.

Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med Unescom ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem Unesca, hkrati bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Medtem je vrsta držav in mednarodnih organizacij že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje z novim centrom, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Okolje za razprave in raziskave

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Novi center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral Unesco pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence.

Vladam, organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih.
Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Obenem je 40. generalna konferenca Unesca potrdila tudi odločitev, da se do naslednje generalne konference leta 2021 pripravijo priporočila glede etike umetne inteligence.

Vir: RTV Slovenija