2016

UNESCO mladinska platforma v letu 2016 nadaljuje z misijo povezovanja mladih z mednarodno organizacijo UNESCO in njenimi področji delovanja. Vodilna misel UNESCO mladih je, da vključevanje in opolnomočenje mladih bistveno prispeva k obogatenemu razvoju posameznika in družbe, gojenju vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti. Naši projekti tako promovirajo kulturo, zavest o naši dediščini, globalno izobraževanje in medkulturno spoštovanje.

V novem projektnem letu napovedujemo sveže ideje, ki se bodo širile tudi mednarodno! V najlepšem kotičku Slovenije bomo z mladimi iz 5 arabskih in 5 evropskih držav rušili stereotipe s projektom Connecting Cultures, preko spletne aplikacije PRYDE bomo našo dediščino in tradicije promovirali med našimi in tujimi popotniki, o globalnih in perečih temah bomo debatirali na Svetovni kavarni v NUK-u ter preko delavnic na šolah po vsej Sloveniji. Podrobneje bomo o njih ozaveščali preko dveh spletnih medijev: Skupaj močnejši ter pOZNavalec. Letos prvič smo 30. aprila s koncertom slovenskih glasbenikov obeležili svetovni dan jazza v atriju kavarne NUK.

UNESCO glasniki, ki so jih UNESCO šole predlagale za mlade ambasadorje UNESCO v Sloveniji, bodo tudi letos širili glas organizacije UNESCO in njegovih vrednot na šolah in dogodkih po državi.

Mlade bodo spodbujali k razmišljanju o človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o svetovnih problemih in vlogi UNESCO, OZN in nas samih pri njihovem reševanju.