2017

UNESCO mladinska platforma v letu 2017 nadaljuje z misijo povezovanja mladih z mednarodno organizacijo UNESCO in njenimi področji delovanja. Vodilna misel UNESCO mladih je, da vključevanje in opolnomočenje mladih bistveno prispeva k obogatenemu razvoju posameznika in družbe, gojenju vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti. Naši projekti tako promovirajo kulturo, zavest o naši dediščini, globalno izobraževanje in medkulturno spoštovanje.

V novem projektnem letu napovedujemo sveže ideje, ki se bodo širile tudi mednarodno! Izvedli bomo UNESCO mladinsko srečanje kot priprave na UNESCO Mladinski vrh 2017, prek spletne aplikacije PRYDE bomo našo dediščino in tradicije promovirali med našimi in tujimi popotniki, o globalnih in perečih temah bomo debatirali na Svetovni kavarni ter prek delavnic na šolah po vsej Sloveniji. Ob dnevu človekovih pravic bomo osnovno- in srednješolce nagradili za ustvarjalnost na področju osveščanja o ciljih trajnostnega razvoja. Podrobneje bomo o njih ozaveščali preko dveh spletnih medijev: Skupaj močnejši ter pOZNavalec. Letos bomo že drugič s koncertom slovenskih glasbenikov obeležili svetovni dan jazza.

UNESCO glasniki, ki so jih UNESCO šole predlagale za mlade ambasadorje UNESCO v Sloveniji, bodo tudi letos širili glas organizacije UNESCO in njegovih vrednot na šolah in dogodkih po državi.

Mlade bodo spodbujali k razmišljanju o človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o svetovnih problemih in vlogi UNESCO, OZN in nas samih pri njihovem reševanju.