2018

UNESCO mladinska platforma je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja platforme omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine.

Naše delovanje krepimo na petih glavnih stebrih UNESCO mladinske platforme, ki so: izobraževanje in vzgoja, opolnomočenje mladih, kulturno udejstvovanje, mednarodna aktivnost ter osveščanje o naravni in kulturni dediščini.

Aktivnosti programa v 2018 pokrivajo naslednja področja:

 • krepitev pluralnosti medijev in raziskovalnega novinarstva;
 • osveščanje javnosti o Agendi 2030 za trajnostni razvoj in ciljih trajnostnega razvoja ter zagotavljanje odprtih izobraževalnih virov s tega področja;
 • promocija jazz-a kot sredstva svobode izražanja in dialoga med kulturami;
 • izvajanje delavnic po šolah s področja ciljev trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga;
 • krepitev poznavanja OZN in UNESCO med mladimi;
 • mednarodno povezovanje in partnerstva;
 • spodbujanje kreativnosti in umetniškega izražanja mladih;
 • promocija naravne in kulturne dediščine med mladimi;
 • promocija delovanja platforme v splošni javnosti;
 • izvajanje projektov za varovanje narave;
 • oblikovanje partnerstev z različnimi deležniki UNESCO.

Podroben program si lahko ogledate tukaj: UMP program 2018

Želite izvedeti več o delovanju platforme? Pokličite na 040 569 001 in boste prejeli vsa potrebna pojasnila.